Przejdź do komentarzy

Glifosat

Glifosat jest jedną z najczęściej stosowanych substancji czynnych w pestycydach służących do zapobiegania niepożądanemu wzrostowi roślin w otoczeniu upraw bądź niszczenia roślin lub części roślin. Substancje te często nazywane są herbicydami lub środkami chwastobójczymi.

Glifosat stosowany jest w rolnictwie i ogrodnictwie w celu zwalczania chwastów przed siewem. W przypadku upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych odpornych na glifosat substancji tej używa się również po siewie do niszczenia chwastów rosnących wśród roślin uprawnych. Na terenie Unii Europejskiej nie jest to jednak praktykowane.  

Co ECHA robi w kwestii glifosatu?

ECHA zarządza przepisami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin. Przepisy te regulują sposób oceniania i oznakowania substancji na podstawie ich niebezpiecznych właściwości – substancje są klasyfikowane np. jako trucizny, substancje łatwopalne, substancje żrące itd.

W przypadku niektórych substancji, takich jak pestycydy, decyzja w sprawie klasyfikacji może zostać podjęta na poziomie UE i obowiązywać w całej Europie. W praktyce oznacza to, że wymagane będzie odpowiednie oznakowanie każdego produktu zawierającego daną substancję, aby ostrzec konsumentów.

Niemiecki Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA) zaproponował opracowanie dla glifosatu dodatkowej ujednoliconej klasyfikacji działań toksycznych na poszczególne narządy docelowe w wyniku wielokrotnej ekspozycji na tę substancję (oprócz istniejących już ujednoliconych klasyfikacji). Jak przewidziano w przepisach rozporządzenia CLP, ECHA poprosiła zainteresowane strony, aby wypowiedziały się na temat tej propozycji w ramach konsultacji publicznych, które zakończyły się w dniu 18 lipca 2016 r.

Dowiedz się więcej

 

 


Route: .live1