Przejdź do komentarzy

Co warto wiedzieć o farbach do włosów

Ponad 60% kobiet i około 10% mężczyzn w Europie farbuje włosy. UE jest najbezpieczniejszym na świecie rynkiem farb do włosów. Produkty te zawierają jednak wiele substancji chemicznych i mogą wywołać reakcję alergiczną.

Wszystkie farby do włosów w UE muszą być zgodne z rozporządzeniem dotyczącym produktów kosmetycznych, w którym wymieniono barwniki dopuszczone do stosowania, ale również substancje zakazane. Ponad 100 farb do włosów uznano za bezpieczne i dopuszczono do stosowania. Zakazano stosowania ponad 180 składników.

Prawo nakłada na producentów kosmetyków obowiązek przeprowadzenia naukowej oceny bezpieczeństwa produktów przed ich wprowadzeniem na rynek. Producenci muszą przedłożyć informacje z oceny do organów europejskich poprzez portal do zgłaszania produktów kosmetycznych, udowadniając, że substancja stosowana w produkcie nie stwarza ryzyka dla zdrowia. Komitety naukowe Komisji dokonują oceny ryzyka.

Różnice w produktach do farbowania włosów

Produkty do krótkotrwałej i półtrwałej koloryzacji stosuje się do tymczasowej zmiany koloru. Produkty te pokrywają włosy i są spłukiwane podczas mycia włosów.

Trwałe produkty koloryzujące są odporne na mycie szamponem i ich barwniki rozwijają się z czasem na włosach. Barwniki nie pokrywają włosów, ale kolory powstają w efekcie reakcji chemicznej - często z wykorzystaniem nadtlenku wodoru. Stanowią one 70-80% produktów do koloryzacji w Europie.

Kolejna różnica zależy od końcowego uzyskanego koloru: w farbach nadających ciemniejsze kolory włosów stosuje się większe stężenia substancji chemicznych niż w farbach do jaśniejszych kolorów. Dlatego prawdopodobne jest narażenie na większą ilość substancji chemicznych.

Ryzyko alergii jest mniejsze, jeżeli zamiast farbować całe włosy zafarbujesz tylko ich część, np. pasemka. Dzieje się tak dlatego, że farba do włosów ma mniejszy kontakt ze skórą.

Związek z rakiem?

W badaniach dotyczących związku między zastosowaniem farb do włosów i rakiem uzyskano nieprzekonywające dowody. W niektórych badaniach sugerowano większą częstość występowania raka pęcherza u fryzjerów, którzy są najbardziej narażeni na farby do włosów. W innych badaniach, szczególnie w Europie, zaprzeczano jednak tym ustaleniom. Na przykład w najnowszej analizie, w której uwzględniono wszystkie wcześniej opublikowane badania wykazano, że nie występuje dodatkowe ryzyko raka pęcherza w związku ze stosowaniem farb do włosów do własnych celów.

Produkty sprzed lat 80. XX w. zawierają substancje chemiczne, które jak stwierdzono wywołują raka u zwierząt. Od tej pory producenci zastąpili je bezpieczniejszymi substancjami.

Dowiedz się więcej


Route: .live1