Przejdź do komentarzy

Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa chemicznego w pracy?

Znajomość chemikaliów stosowanych w miejscu pracy ma istotne znaczenie dla poznania bezpiecznego sposobu ich stosowania. Dostępne są liczne informacje z wiarygodnych źródeł, trzeba tylko z nich korzystać.

Informacje o chemikaliach stwarzających zagrożenie i powszechnie stosowanych na unijnym rynku, a także ich klasyfikacja, są dostępne na naszej stronie internetowej.

W miarę upływu czasu możliwe, że zidentyfikowane zostaną nowe zagrożenia stwarzane przez chemikalia. W konsekwencji ich klasyfikacja pod względem zagrożeń może ulec zmianie, powodując konieczność dokonania przez pracodawcę przeglądu oceny ryzyka i środków bezpieczeństwa w miejscu pracy. Należy więc regularnie odwiedzać naszą stronę internetową lub upewnić się, że odwiedza ją pracodawca.

Poszukiwanie można rozpocząć od zakładki „Search for chemicals” (Wyszukiwanie chemikaliów).

Jest to unikalne źródło informacji na temat chemikaliów produkowanych w Europie i importowanych do Europy. Obejmuje niebezpieczne właściwości, klasyfikację i oznakowanie substancji oraz informacje na temat ich bezpiecznego stosowania. Baza danych jest regularnie aktualizowana.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

W całej Europie miliony pracowników mają kontakt z czynnikami chemicznymi i biologicznymi, które mogą być dla nich szkodliwe. EU-OSHA zajmuje się m.in. niebezpiecznymi substancjami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników. Celem starań Agencji jest zapewnienie bezpieczniejszych, zdrowszych i wydajniejszych miejsc pracy w Europie – z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i rządów.

Zapytaj o to swój związek zawodowy

Europejskie związki zawodowe aktywnie współpracują z organami Unii, aby chronić pracowników przed narażeniem chemicznym. Na ich stronach internetowych dostępnych jest wiele informacji, w tym narzędzia i użyteczne zasoby pomocne w zachowaniu bezpieczeństwa.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Route: .live1