Przejdź do komentarzy

Co Europejczycy myślą o chemikaliach?

Badanie Eurobarometr z udziałem niemal 28 000 osób z 28 krajów wskazuje, że 65% osób obawia się narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne, 26% bardzo się obawia, a 39% trochę się obawia.

Poziom obaw jest różny zależnie od państwa członkowskiego, z którego pochodzi respondent; osoby z Europy północnej zazwyczaj czują się lepiej poinformowane i odczuwają mniejsze obawy niż osoby z Europy południowej. Należy jednak pamiętać, że w każdym państwie członkowskim co najmniej połowa respondentów wykazywała pewien poziom obaw.

Czy piktogramy określające rodzaj zagrożenia są przydatne?

W ankiecie sprawdzano także znajomość przez obywateli piktogramów określających rodzaj zagrożenia. Pomimo faktu, że obywatele mogli mieć ograniczone możliwości zaznajomienia się z nowymi piktogramami, niektórzy już bardzo dobrze je znają.

  • 92% osób widziało piktogram „produkt łatwopalny” i niemal wszyscy (96%) znają jego znaczenie.
  • Z kolei jedynie 20% rozpoznało piktogram „poważne zagrożenie dla zdrowia”.

 

Obywatele postępują także zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie:

  • 76% czyta instrukcje dotyczące bezpieczeństwa,
  • 57% czyta instrukcje na etykiecie, a
  • 19% poszukuje także dodatkowych informacji.

Czy obywatele mają bardziej pozytywny stosunek do produktów z UE?

Niemal połowa respondentów, 47%, uważała , że produkty wytwarzane w UE są bezpieczniejsze niż te produkowane w innych krajach. Tyko 5% uważało, że produkty importowane spoza UE zawierają bezpieczniejsze substancje chemiczne.

Co ciekawe, aż 30% miało małe zaufanie do obu rodzajów produktów - uważając, że ani produkty wytwarzane w UE, ani poza UE nie zawierają bezpiecznych substancji chemicznych.

Obywatele widzą poprawę

Ankietowanych pytano także, czy uważają, że bezpieczeństwo produktów zawierających substancje chemiczne poprawiło się czy pogorszyło, w porównaniu do stanu sprzed 10 do 15 lat.

  • 44% uważa, ze bezpieczeństwo substancji chemicznych w produktach poprawiło się w ciągu ostatnich 10 do 15 lat;
  • 33% uważa, że jest ono mniej więcej takie samo; natomiast
  • 16% uważa, że się ono pogorszyło.

Route: .live1