Przejdź do komentarzy

Poznaj swój sprzęt elektroniczny i zawarte w nim substancje chemiczne

Urządzenia w twoim domu, takie jak telefony, komputery, tablety, telewizory, konsole do gier i inteligentne urządzenia kuchenne są wykonane z setek składników i tysięcy substancji chemicznych.

Niektóre z substancji chemicznych w sprzętach elektronicznych są toksyczne - takie jak na przykład metale ciężkie, środki zmniejszające palność, środki antystatyczne lub zmiękczacze tworzyw sztucznych. Pytanie brzmi jednak - czy jesteśmy na nie narażeni? Jeżeli używasz urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, to narażenie będzie bardzo niskie. Na przykład płytka drukowana w telefonie komórkowym nie ma zwykle kontaktu ze skórą.

Są jednak pewne niebezpieczne substancje chemiczne, na przykład niektóre ftalany i środki zmniejszające palność, które mogą się uwalniać z urządzeń elektronicznych do powietrza i kurzu w twoim domu. Musisz się także upewnić, że prawidłowo je utylizujesz - w przeciwnym razie toksyczne substancje mogą się uwalniać do środowiska.

Przepisy UE dotyczące chemikaliów mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zastosowania niebezpiecznych chemikaliów w sprzętach elektronicznych, jeżeli istnieją bezpieczniejsze zamienniki. Przedsiębiorstwa zachęca się także do zastępowania niebezpiecznych substancji chemicznych bezpieczniejszymi alternatywami. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wyłączenia z wymagań i pozwolenia na stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych w sprzętach elektronicznych, zazwyczaj na ograniczony czas.

Metale ciężkie

Metale ciężkie są obecnie podstawą w większości urządzeń elektronicznych, chociaż innowacyjne firmy zawsze poszukują bezpieczniejszych alternatyw. Oto kilka typowych przykładów:

 • Kadm - stosowany w akumulatorkach w komputerach, kontaktach i przełącznikach.
 • Rtęć - stosowana w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych (LCD) telefonów komórkowych i płaskich monitorach komputerowych oraz w przełącznikach, bateriach i lampach fluorescencyjnych.
 • Ołów - stosowany w kineskopach znajdujących się w ekranach komputerów i telewizorów.
 • Sześciowartościowy chrom - stosowany do wytwarzania różnych obudów metalowych.
 • Nikiel - stosowany w płytkach drukowanych i spawach niektórych telefonów komórkowych.
 • Ołów i kadm - stosowane w akumulatorkach w konsolach do gier i zabawkach elektrycznych.

Środki zmniejszające palność

Środki zmniejszające palność stosuje się do zapobiegania lub opóźniania rozwoju pożaru. Jednym z ich efektów jest zapewnienie dłuższego czasu na opuszczenie miejsca objętego pożarem. Są one zatem substancjami dość odpornymi i nie ulegają łatwo biodegradacji. Utrzymują się w środowisku naturalnym przez długi czas. Środki zmniejszające palność mogą przechodzić z produktów elektronicznych do kurzu domowego. Nowe urządzenia elektroniczne mogą także uwalniać środki zmniejszające palność po rozgrzaniu.

Porady dotyczące bezpieczniejszego stosowania

 • Szukaj produktów z oficjalnym oznakowaniem ekologicznym. Na przykład telewizory, drukarki, laptopy lub komputery z oznakowaniem EU Ecolabel zostały wyprodukowane przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu niebezpiecznych chemikaliów.
 • Szukaj produktów ze znakiem CE. Oznacza to, że producent gwarantuje spełnienie przez produkt wymagań w zakresie bezpieczeństwa ustalonych przez UE.
 • Używaj produktów zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcji producenta.
 • W sklepie korzystaj z prawa do zapytania, czy urządzenie elektroniczne zawiera „substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie” powyżej pewnego limitu. Zgodnie z prawem sprzedawca lub producent musi udzielić informacji, czy produkt zawiera którąkolwiek z tych substancji i podać sposób bezpiecznego stosowania.
 • Regularnie wietrz pomieszczenia i staraj się unikać gromadzenia kurzu w domu.
 • Nie pozwalaj małym dzieciom żuć ani odkręcać sprzętów elektronicznych.

Zwróć uwagę na recykling sprzętów elektronicznych

Materiały toksyczne w urządzeniach elektronicznych mogą być szkodliwe dla środowiska, jeżeli nie utylizujesz ich we właściwy sposób.

Przekaż stare urządzenia elektroniczne i odpady elektroniczne do lokalnej stacji odpadów lub firmy zajmującej się recyklingiem, aby uniknąć przedostania się szkodliwych substancji do środowiska.

Dowiedz się więcej


Route: .live1