Przejdź do komentarzy

Nanomateriały w miejscu pracy

Obecnie nanomateriały znajdują się niemal wszędzie, ale niektórzy pracownicy są narażeni na nie bardziej niż inni. Jeśli masz styczność z nanocząsteczkami na co dzień, warto zapoznać się z poniższym tekstem.

Niektórzy pracownicy często są narażeni na kontakt z nanomateriałami w inny i bardziej bezpośredni sposób niż konsumenci, nawet jeżeli obecnie można je znaleźć w wielu powszechnie dostępnych produktach.

Nanosrebro zwalcza bakterie, w związku z czym stosowane jest m.in. w ubraniach, zmywarkach, lodówkach i sprzęcie szpitalnym. Inne nanomateriały znalazły zastosowane w przemyśle spożywczym, elektronicznym, kosmetycznym i wielu produktach codziennego użytku.

Wdychanie niektórych nanomateriałów może powodować zapalenie płuc, a jeśli przedostaną się do krwiobiegu, nanocząsteczki mogą dotrzeć także do innych narządów, takich jak wątroba, nerki i śledziona, na które działają toksycznie.

Ryzyko związane z kontaktem z nanomateriałami należy oceniać indywidualnie dla każdej substancji, podobnie jak w przypadku innych chemikaliów, ale potrzebne są dodatkowe dane, zanim będziemy w stanie ustalić, jak stosować je w bezpieczny sposób. ECHA i inne organy starają się wyjaśnić, w jaki sposób przepisy prawne dotyczące chemikaliów można zastosować do nanomateriałów, aby zapewnić ich bezpieczne stosowanie.

Kto pracuje z nanomateriałami?

Możesz mieć styczność z nanocząsteczkami w każdym miejscu pracy, w którym są one wytwarzane lub stosowane. Szczególnie narażone na kontakt z nimi są m.in. osoby, które:

  • pracują w halach pakowania, w których wytwarza się nanocząsteczki,
  • czyszczą lub przeprowadzają konserwacje takich urządzeń jak filtry,
  • mają styczność z procesami spawania,
  • malują lub piaskują powierzchnie,
  • zbierają, transportują lub usuwają odpady.

Jak nanomateriały mogą przedostać się do mojego organizmu?

Nanomateriały przedostają się do organizmu trzema drogami: przez wdychanie, drogą pokarmową lub przez skórę.

Na przykład wiele pigmentów będących składnikami farb to nanomateriały. Mogą przedostać się do układu oddechowego, w trakcie malowania farbą w sprayu, bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Właśnie dlatego należy zawsze uważnie przeczytać etykietę, aby wiedzieć, jak bezpiecznie użytkować dany produkt.

Do kontaktu ze skórą dochodzi podczas używania proszku lub płynu, takiego jak farba, lub przebywania w pomieszczeniu, w którym nanocząsteczki unoszą się wraz z kurzem.

Nanocząsteczki nie powinny przedostać się do organizmu przez zdrową skórę, ale zawsze warto ograniczać kontakt z nimi i przestrzegać zasad BHP.

Do połknięcia nanocząstek najczęściej dochodzi, kiedy nie przestrzega się zasad BHP, na przykład wskutek niemycia rąk lub noszenia ubrań ochronnych poza zakładem pracy, w którym pracownik miał styczność z nanomateriałami.

Gdzie mogę uzyskać poradę?

Jeśli nie jesteś pewien, czy materiały, z którymi pracujesz, zawierają nanocząsteczki, zapoznaj się z etykietami i piktogramami ostrzegającymi przed zagrożeniami. W miejscu pracy powinna również być udostępniona karta charakterystyki zawierająca listę zagrożeń, środków ochrony osobistej oraz porady dotyczące postępowania w przypadku przypadkowego narażenia. Jeśli nadal nie masz pewności, powinieneś zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego lub specjalisty ds. BHP.

Dowiedz się więcej na temat nanomateriałów i ich zastosowań.
Logo Obserwatorium Nanomateriałów Unii Europejskiej

Route: .live2