Przejdź do komentarzy

Problem z mikrodrobinami plastiku

Tworzywa sztuczne to ważne materiały. Ułatwiają nam życie, są często lżejsze i tańsze niż ich alternatywy. Jednak jeśli nie są odpowiednio utylizowane lub poddawane recyklingowi, mogą utrzymywać się przez dłuższy czas w środowisku, a także ulegać rozpadowi na drobne elementy, które budzą obawy — mikrodrobiny plastiku

Mikrodrobiny plastiku mogą być również celowo wytwarzane i dodawane do produktów. Ponadto niektóre tworzywa sztuczne zawierają niebezpieczne chemikalia, które mogą mieć negatywny wpływ na przyrodę lub zdrowie ludzkie.

Mikrodrobiny plastiku to bardzo małe cząstki tworzywa sztucznego (zwykle mniejsze niż 5 mm, a często znacznie mniejsze, w tym nanocząsteczki tworzyw sztucznych). Mogą one powstawać przypadkowo przy zużywaniu większych kawałków tworzyw sztucznych, w tym tkanin syntetycznych. Mogą być również celowo wytwarzane i dodawane do produktów w określonym celu, na przykład jako złuszczające granulki w peelingach do twarzy lub ciała, lub jako brokat w kosmetykach do makijażu. Po uwolnieniu do środowiska mogą gromadzić się w organizmach zwierząt, w tym ryb i skorupiaków, a następnie być zjadane przez konsumentów w żywności.

W związku z obawami dotyczącymi środowiska i zdrowia ludzi, kilka państw członkowskich UE uchwaliło lub zaproponowało krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikrodrobin plastiku w określonych produktach powszechnego użytku, głównie dotyczy to „mikrogranulek” w „spłukiwanych” produktach kosmetycznych, w których są one stosowane jako środki złuszczające i oczyszczające.

Gdzie można znaleźć mikrodrobiny plastiku?

Celowo dodawane mikrodrobiny plastiku są stosowane w wielu produktach wprowadzanych na rynek unijny, takich jak określone kosmetyki, środki higieny osobistej, detergenty, środki czyszczące, farby, produkty stosowane w przemyśle naftowym i gazowym oraz jako nośniki do obróbki strumieniowo-ściernej. Ponadto niektóre produkty celowo uwalniają mikrodrobiny plastiku, na przykład w postaci bryłek odżywczych stosowanych w rolnictwie.

W produktach powszechnego użytku mikrodrobiny plastiku są najlepiej znane jako ścierniwo (np. środki złuszczające i wygładzające w kosmetykach znane jako mikrogranulki), ale mogą również pełnić inne funkcje, takie jak kontrola lepkości (gęstości), wyglądu i stabilności produktu.

Co robi UE?

Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z wnioskiem o ocenę dowodów naukowych dotyczących regulacji stosowania celowo dodawanych mikrodrobin plastiku w produktach wszelkiego typu w UE i, w razie potrzeby, zaproponowanie ograniczenia do stycznia 2019 roku. Inne możliwości ograniczania uwalniania mikrodrobin plastiku w środowisku wodnym są badane w ramach innego projektu Komisji Europejskiej. Więcej informacji można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Video

Dowiedz się więcej


Route: .live1