Przejdź do komentarzy

Zrozumieć etykiety

Symbole ostrzegawcze i konkretne kolory na etykietach produktów informują o potencjalnym zagrożeniu jakie dana substancja lub mieszanina może stanowić dla naszego zdrowia i środowiska.

Piktogram określający rodzaj zagrożenia to obrazek znajdujący się na etykiecie, który zawiera symbol ostrzegawczy oraz konkretne kolory informujące o potencjalnym zagrożeniu jakie dana substancja lub mieszanina może stanowić dla naszego zdrowia i środowiska. Rozporządzenie CLP wprowadziło nowy system klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Piktogramy zostały również zmienione i są zgodne z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania ONZ.

Kliknij tu, aby zobaczyć infografikę objaśniającą oznaczenie etykiet

Nowe piktogramy mają kształt czerwonych rombów z białym tłem i zastąpiły dawniejsze pomarańczowe, kwadratowe symbole stosowane zgodnie z wcześniejszymi przepisami. Od 1 grudnia 2010 r. niektóre substancje i mieszaniny zostały oznakowane według nowego prawa. Stare piktogramy są niedozwolone na rynku od 1 czerwca 2017 r.

Przeczytaj poniższą infografikę, aby zapoznać się z nowymi piktogramami.

Co znajduje się na etykiecie

Oprócz piktogramów, na etykiecie znajduje się ich objaśnienie (zwroty określające zagrożenie). Ten sam piktogram może mieć kilka zwrotów określających zagrożenie zależnie od skutków, jakie dana substancja lub mieszanina może wywołać. Przykładowo symbol wykrzyknika może oznaczać, że dana substancja lub mieszanina może wywoływać podrażnienie dróg oddechowych, działanie drażniące na oczy lub skórę. Na etykiecie znajdują się też zwroty wskazujące środki ostrożności, które informują, jak bezpiecznie obchodzić się z produktem oraz jakie kroki podjąć, gdy przez przypadek wejdzie się z nim w kontakt. Co więcej, na etykiecie znajdziemy także hasło ostrzegawcze, które informuje o skali niebezpieczeństwa: „Niebezpieczeństwo” w przypadku większego zagrożenia i „Uwaga” w przypadku mniejszego.

Produkty oznakowane takimi etykietami mogą wyrządzić szkody, jeśli obchodzi się z nimi nieodpowiednio. Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania, należy zapamiętać znaczenie etykiet i czytać instrukcje postępowania.

 
Przykładowa etykieta

Route: .live1