Przejdź do komentarzy

Skorzystaj ze swojego prawa do informacji

Jeśli podejrzewasz, że produkt, który kupujesz może zawierać szkodliwe substancje chemiczne, masz prawo uzyskać informacje na ich temat.

Masz prawo zapytać, czy kupowane przez ciebie produkty zawierają substancje chemiczne w ilości przewyższającej określony limit, które mogą mieć szkodliwy wpływ na twoje zdrowie lub środowisko. Tzw. substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) znajdują się na liście kandydackiej REACH dotyczącej SVHC. Zgodnie z prawem dostawcy mają obowiązek bezpłatnie przekazać takie informacje w ciągu 45 dni od otrzymania prośby o ich udzielenie.

Przysługujące ci prawo do uzyskania informacji dotyczy takich artykułów, jak tekstylia, meble, obuwie, sprzęt sportowy, zabawki i sprzęt elektroniczny, ale nie obejmuje mieszanin, takich jak farby, detergenty, leki, kosmetyki i żywność.

Jak uzyskać informacje?

Możesz udać się bezpośrednio do sklepu, w którym produkt został zakupiony lub skontaktować się z producentem lub importerem. Prośbę o udzielenie informacji najlepiej przekazać na piśmie. Wiele krajowych organów i organizacji konsumenckich posiada gotowe wzory pism, które ułatwią ci przygotowanie zapytania. Dostępne są także aplikacje mobilne.

Aby uzyskać właściwe informacje, pamiętaj, aby:

  • podać nazwę lub opis produktu, który cię interesuje;
  • zapytać, czy produkt zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) znajdujące się na liście kandydackiej REACH – substancje mogą znajdować się w samym produkcie lub w jego opakowaniu;
  • powołać się na stronę internetową agencji ECHA, na której można znaleźć więcej informacji na temat obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH.

Dostawcy są zobowiązani do przekazania informacji na temat tych substancji tylko w przypadku, gdy występują one w stężeniu przekraczającym 0,1% wagi produktu. Oznacza to, że nie mają oni obowiązku poinformowania cię o innych substancjach znajdujących się w produkcie, w tym także substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy, jeśli ich stężenie w produkcie jest niższe. 

Wzory pism dla konsumentów:

Aplikacje dla konsumentów

Wiele organizacji konsumenckich oraz niektóre organy krajowe stworzyły aplikacje mobilne i poradniki, które pomogą ci w zdobyciu informacji na temat substancji chemicznych znajdujących się w określonych produktach. Poniżej zamieszczamy wybrane linki, które mogą cię zainteresować.


Route: .live2