Przejdź do komentarzy

Co z produktami importowanymi?

Przepisy UE mają na celu bezpieczniejsze stosowanie chemikaliów także w produktach, które kupujesz na rynku UE. Obowiązują systemy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz śledzenie i wycofywanie produktów, które nie są bezpieczne.

Przepisy prawne UE charakteryzują się wysokimi standardami bezpieczeństwa. Celem dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów jest zapewnienie, że w UE sprzedawane są wyłącznie bezpieczne produkty. Przedsiębiorstwa powinny importować i sprzedawać wyłączne produkty, które są bezpieczne i powinny informować konsumentów o wszelkim ryzyku związanym ze swoimi produktami. Muszą także zapewnić możliwość śledzenia produktów niebezpiecznych, aby można je było usunąć z rynku w celu uniknięcia ryzyka dla konsumentów. Jeżeli więc kupujesz produkty, które nie są produkowane w UE, ale importowane z innych krajów, muszą one także spełniać te same normy bezpieczeństwa chemicznego. Odpowiada za to importer produktów do UE.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa importujące produkty do Europy muszą wiedzieć, czy ich produkty zawierają substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie powyżej pewnego poziomu i są zobowiązane do przekazania tej informacji do sprzedawców i konsumentów na ich życzenie. Importerzy muszą też wiedzieć, czy ich produkty zawierają chemikalia podlegające ograniczeniom w Europie - jak na przykład  ołów w biżuterii.

Zgodnie z REACH władze mogą zastosować ograniczenia w odniesieniu do produktów, które nie są bezpieczne. Mogą na przykład ograniczyć lub zakazać stosowania substancji chemicznej - samodzielnie lub w określonych produktach.

Identyfikacja i usuwanie niebezpiecznych produktów z rynku UE

Jeżeli monitoring wskaże, że produkt na rynku może być niebezpieczny, obowiązują systemy w celu podjęcia tej kwestii i zapewnienia usunięcia produktu.  

Sprawdzenie, czy produkty na rynku są bezpieczne, a w razie konieczności zastosowanie sankcji należy głównie do zadań organów krajowych w państwach członkowskich. Ściśle współpracują one ze służbą celną, aby chronić konsumentów przed niebezpiecznymi importowanymi produktami pochodzącymi spoza UE.

Aby wspomóc ten proces Unia Europejska prowadzi system bezpieczeństwa zwany Rapid Alert System (System szybkiej informacji), który umożliwia szybką wymianę informacji dotyczących niebezpiecznych produktów nieżywnościowych, stanowiących ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów między państwami w UE.

Po zidentyfikowaniu przez organy w państwie członkowskim niebezpiecznego produktu może on zostać wycofany, a właściwy organ poinformuje Komisję Europejską. Komisja poinformuje następnie pozostałe państwa UE i opublikuje ostrzeżenie dla konsumentów, jeżeli produkt znajduje się już na rynku. Jeżeli produkt zostanie wykryty na granicy, import zostanie wstrzymany. Jeżeli produkt jest importowany spoza UE, na przykład z Chin, poinformowane zostaną chińskie władze.

ECHA publikuje dane niektórych z tych produktów w naszych kanałach w mediach społecznościowych. Aby obejrzeć pełny raport z systemu Rapid Alert, skorzystaj z poniższego łącza. 

Dowiedz się więcej


Route: .live2