Sari la continut

Alternative la testarea pe animale

Substanțele chimice trebuie să fie testate pentru a fi utilizate în condiții de siguranță. Aceasta înseamnă că avem nevoie de informații științifice privind substanțele, pentru a înțelege efectele pe care le pot avea asupra oamenilor și mediului. Există mai multe metode prin care se pot obține aceste date.

Reprezentanții industriei trebuie să înțeleagă pericolele asociate produselor chimice pe care le produc. Astfel pot asigura o utilizare în condiții de siguranță a acestor produse și pot gestiona posibilele riscuri. Pentru multe substanțe încă lipsesc informații despre impactul asupra sănătății – de exemplu, potențialul cancerigen – sau asupra mediului. Din acest motiv, trebuie să se efectueze noi studii privind substanțele chimice.

Încurajarea metodelor alternative

În Uniunea Europeană, întreprinderile sunt obligate prin lege să utilizeze alte mijloace decât testarea pe animale de câte ori este posibil. De exemplu, se pot utiliza teste bazate pe modele informatice (in silico sau QSAR) sau teste care utilizează celule sau țesuturi (in vitro). De asemenea, întreprinderile pot utiliza informații din studiile deja efectuate pe substanțe similare pentru a prezice proprietățile substanțelor pe care le produc.

Legea prevede și faptul că întreprinderile care înregistrează aceeași substanță chimică trebuie să coopereze pentru a realiza înregistrarea în comun. Ele trebuie să facă schimb de informații și de rezultate ale testelor efectuate pe substanță, ca să nu fie necesară repetarea studiilor pe animale. Apoi, trebuie să convină asupra necesității efectuării de noi teste după ce au fost analizate toate celelalte surse de date disponibile.

Oamenii de știință concep noi metode de testare cu scopul de a înlocui testele pe animale. Însă deocamdată nu se potaplica metode și abordări alternative în toate situațiile, în special pentru a înțelege efectele pe termen lung ale substanțelor chimice asupra oamenilor și mediului – de exemplu, pentru a se stabili dacă anumite substanțe cauzează cancer sau ne influențează capacitatea de reproducere. Prin urmare, în ultimă instanță, multe substanțe sunt încă testate pe animale.

Instrumente gratuite disponibile

Există diverse instrumente pe care întreprinderile le pot utiliza pentru a găsi datele disponibile despre substanțele lor. De exemplu, se poate utiliza baza de date eChemPortal pentru a verifica dacă alte autorități dispun deja de informații obținute în urma unor teste pe animale. QSAR Toolbox este o aplicație software care vă ajută să completați datele lipsă.

Site-ul ECHA oferă întreprinderilor, dar și cetățenilor și organizațiilor interesate, acces la o cantitate mare de informații despre substanțele chimice. Aceste informații provin din dosarele de înregistrare pe care întreprinderile trebuie să le transmită la ECHA pentru a-și putea comercializa substanțele chimice în UE.

Mai multe informații


Route: .live2