Sari la continut

Efecte asupra faunei acvatice

Limităm emisiile, dar multe substanțe chimice folosite în ziua de azi tot ajung în mediul în care trăim, precum și în lacuri, râuri și oceane. Cele mai multe nu sunt dăunătoare, dar nu este o surpriză în faptul că cele care sunt dăunătoare pentru oameni pot fi nocive și pentru mediu, precum și pentru animalele care trăiesc în ecosistemele acvatice.

Aici, în Europa, majoritatea considerăm firesc ca apa să fie curată, aerul proaspăt și natura nepoluată. Dar realitatea este că, în lipsa unui control adecvat, în natură pot fi eliberate substanțe chimice periculoase. Aceste substanțe toxice pot dăuna peștilor și faunei sălbatice, producând efecte ecologice de durată.

Ce măsuri ia Uniunea Europeană?

Pe lângă faptul că impune clasificarea substanțelor periculoase și etichetarea lor într-un mod care să le permită consumatorilor și lucrătorilor să le utilizeze în siguranță, UE ia măsuri și mai stricte în situațiile în care riscurile sunt inacceptabil de mari.

Un exemplu în acest sens este substanța epoxipropil neodecanoat (EPDA), utilizată în vopsele, lacuri, adezivi și materiale de construcții. Este folosită în principal de muncitori, dar se poate găsi și în produse de acoperire destinate utilizării de către consumatori, de exemplu în lacuri și vopsele pentru lemn.

Pe baza dovezilor existente, știm acum că este o substanță toxică pentru mediul acvatic, bănuită că ar produce anomalii genetice la copii și posibil cauzatoare de reacții alergice ale pielii.

În urma acestor concluzii, EPDA a fost clasificată ca substanță mutagenă – ceea ce înseamnă că ne poate deteriora genele. Atunci când o substanță este atât de periculoasă, întreprinderile care o produc, o importă sau o utilizează trebuie să respecte reguli stricte de protecție a mediului și a lucrătorilor. De exemplu, există reguli stricte pentru ambalajele destinate EPDA, care trebuie să indice clar pericolele pe care le prezintă substanța. Având mai multe informații, angajatorii și lucrătorii se pot proteja mai bine și pot reduce la minimum eventualele efecte nocive asupra mediului – inclusiv asupra faunei acvatice – în timpul manipulării substanței.

Protejarea faunei sălbatice din apele de suprafață

Un alt exemplu concret este reprezentat de etoxilații de nonilfenol (NPE). Sunt substanțe care intră în compoziția unor textile și care prezintă un risc pentru mediu, în special pentru speciile acvatice care trăiesc în apele de suprafață. Ele sunt eliberate în mediu în timpul spălării textilelor. Etoxilații de nonilfenol se folosesc în articole de îmbrăcăminte, dar și în diferite tipuri de accesorii, stofe pentru decorațiuni interioare, fibre, fire, țesături și tricotaje.

Pentru că dăunează mediului, substanțele din această categorie sunt restricționate conform Regulamentului REACH, iar după 3 februarie 2021 nu se va mai permite introducerea lor pe piață peste un anumit prag în textile despre care este de așteptat să fie spălate în apă.

Alternative ecologice

Protejarea mediului de poluare este unul dintre motivele principale pentru care există Regulamentul REACH. Una dintre principalele priorități ale ECHA și ale Regulamentului REACH este de a încuraja industria să utilizeze substanțele în mod controlat și să le înlocuiască pe cele periculoase cu altele, mai puțin nocive.

Solvenții pe bază de hidrocarburi sunt substanțe utilizate în produse de zi cu zi, de exemplu în vopsele și în anvelope. Din păcate, aceștia pot să afecteze mediul și sănătatea umană. O întreprindere a făcut cercetări pentru a găsi alternative ecologice la solvenții tradiționali pe bază de hidrocarburi, profitând de exceptarea prevăzută de REACH pentru activități de cercetare și dezvoltare.

Cercetările au dus la producerea unor substanțe noi, mai puțin persistente în apă și probabil biodegradabile. Aceste alternative noi, mai ecologice, sunt comercializate către întreprinderile care doresc să-și reducă impactul asupra naturii.

În Europa avem și Directiva-cadru privind apa, care reunește toată legislația de mediu și asigură existența unui obiectiv clar pentru ape curate. Dacă vă interesează subiectul, puteți afla mai multe despre acest act legislativ accesând linkul de mai jos.

Mai multe informații


Route: .live2