Sari la continut

Primul ajutor în caz de expunere la substanțe chimice

Substanțele toxice sunt substanțe care au efecte nocive când sunt ingerate, inhalate sau când intră în contact cu pielea sau cu ochii. Chiar și atunci când acționați cu cea mai mare grijă și vă asigurați că produsele chimice nu sunt depozitate la îndemână, posibilitatea expunerii rămâne. În astfel de situații, puteți solicita ajutor centrului național de informare toxicologică.

În fiecare stat membru al UE există centre de informare toxicologică, iar acestea primesc informații despre substanțele prezente în amestecurile periculoase (de exemplu vopsele, detergenți și adezivi) de la importatorii sau utilizatorii din aval care le introduc pe piața UE.

Având aceste informații, centrele îi pot ajuta pe consumatori, pe medici și pe utilizatorii profesionali cu sfaturi medicale în caz de intoxicare cu o substanță chimică.

În fiecare an, aproximativ jumătate din apelurile primite de centrele europene de informare toxicologică privesc expunerea accidentală a copiilor la substanțe chimice. Asigurați-vă deci că nu lăsați niciun produs care conține substanțe chimice în locurile la care pot avea acces copiii.

Cum putem preveni intoxicările care se produc acasă?

Ce să faceți Ce să nu faceți
Citiți întotdeauna etichetele de avertizare și urmați instrucțiunile de siguranță. Nu amestecați NICIODATĂ mai multe produse de uz casnic când faceți curățenie, deoarece amestecul poate să degaje gaze toxice.
Păstrați toate produsele și medicamentele în recipientele originale și nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu transferați NICIODATĂ produsele chimice de uz casnic sau medicamentele în alte recipiente.
Nu uitați că vitaminele, comprimatele cu fier și remediile pe bază de plante sunt tot medicamente și pot fi periculoase pentru copiii mici. Nu îndepărtați NICIODATĂ etichetele de pe produsele chimice de uz casnic sau de pe flacoanele de medicamente.
Dacă trebuie să vă întrerupeți în timp ce utilizați un produs, puneți întotdeauna capacul la loc și mutați recipientul la loc sigur. Nu luați NICIODATĂ medicamente în fața copiilor, deoarece aceștia ar putea încerca să vă imite crezând că sunt dulciuri.

Siguranța la locul de muncă

În aproape toate spațiile în care se lucrează sunt prezente substanțe chimice periculoase. În Europa, milioane de lucrători intră în contact cu substanțe chimice și cu agenți biologici care pot avea efecte nocive asupra lor.

Unele substanțe foarte periculoase – cum ar fi azbestul, care provoacă cancer pulmonar și alte boli respiratorii fatale – sunt în prezent interzise sau aflate sub control strict. Iar alte substanțe chimice periculoase aflate încă în uz sunt reglementate de legi privind sănătatea și securitatea în muncă, pentru o bună gestionare a riscurilor de la locul de muncă.

Conform acestor legi, angajatorii trebuie să identifice și să evalueze toate riscurile prezente la un punct de lucru, inclusiv riscurile de expunere la substanțe chimice periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să identifice și să pună în aplicare măsuri de gestionare a riscurilor. În cazul riscurilor asociate produselor chimice periculoase, angajatorii pot folosi fișele cu date de securitate ca sursă de informare.

Fișele cu date de securitate sunt documente care oferă informații despre pericolele asociate produsului și recomandări privind măsurile de precauție pe care trebuie să le ia lucrătorii pentru a utiliza produsul în condiții de siguranță. Producătorii și furnizorii de produse chimice periculoase trebuie să pună fișele cu date de securitate la dispoziția clienților lor industriali și profesionali.

Informațiile referitoare la pericole din fișele cu date de securitate sunt mai detaliate decât cele de pe eticheta produsului și pot fi folosite pentru a identifica pericolele asociate produsului chimic pe care îl utilizați și pentru a vă proteja de ele, oferindu-vă recomandări despre manevrarea produsului în siguranță și despre măsurile care trebuie luate într-o situație de urgență.

Secțiunea 4 din fișele cu date de securitate este dedicată măsurilor de prim ajutor. Informațiile vă indică ce trebuie să faceți dacă un angajat inhalează un produs chimic, dacă îl înghite sau dacă produsul intră în contact cu pielea sau cu ochii. De asemenea, se prezintă informații despre posibilele simptome, despre efectele acute sau întârziate și despre tratament.

Mai multe informații


Route: .live1