Sari la continut

Cum sunt controlate substanțele chimice?

Viața nu ar fi posibilă fără substanțe chimice - acestea sunt prezente în noi toți, pretutindeni în jurul nostru și în fiecare produs pe care îl cumpărăm. Uniunea Europeană are cele mai ambițioase legi din lume referitoare la substanțele chimice, pentru a ne proteja. Atât companiile, cât și autoritățile au un rol de jucat în îmbunătățirea siguranței.

Legislația Uniunii Europene referitoare la substanțele chimice are scopul de a ne proteja, atât pe noi, cât și mediul, de substanțele chimice periculoase. În același timp, aceasta își propune să îmbunătățească competitivitatea și inovarea în industria europeană și să promoveze alternative la testarea substanțelor chimice pe animale.

Cele patru texte principale ale legislației UE referitoare la substanțele chimice sunt:

Regulamentul REACH: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice

În conformitate cu REACH, întreprinderile sunt obligate să furnizeze informații referitoare la substanțele chimice pe care le produc sau le importă. Dacă o substanță chimică nu poate fi utilizată în siguranță, autoritățile pot stabili măsuri pentru gestionarea riscurilor pe care le implică.

Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP)

Această lege asigură informarea clară a lucrătorilor și consumatorilor cu privire la pericolele pe care le prezintă substanțele chimice. Acest lucru are loc prin intermediul etichetelor care conțin fraze și pictograme standardizate.

Regulamentul privind produsele biocide (BPR)

Produsele biocide, precum dezinfectanții sau repelenții pentru insecte, ne protejează sau protejează diverse materiale de microorganismele dăunătoare. Această lege asigură faptul că avem suficiente informații la dispoziție, astfel încât consumatorii să poată folosi aceste produse în siguranță.

Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC)

Acest regulament stabilește orientări pentru importul și exportul produselor chimice periculoase.

În plus, există multe alte legi care reglementează folosirea substanțelor chimice. Grupuri specifice de produse chimice, precum pesticidele, produsele farmaceutice sau cosmetice, sunt acoperite de propria legislație.

Întreprinderile trebuie să demonstreze că produsele lor chimice sunt sigure.

În Uniunea Europeană, întreprinderile care produc sau importă produse chimice trebuie să demonstreze că acestea sunt sigure. Aceste întreprinderi sunt obligate să le înregistreze la Agenția Europeană pentru Produse Chimice, ECHA, în caz contrar, nu le pot vinde în Uniunea Europeană.

Întreprinderile trebuie să transmită informații cu privire la substanțele lor chimice, în ceea ce privește proprietățile periculoase ale acestora și modul în care pot fi utilizate în siguranță. De asemenea, trebuie să își informeze clienții din lanțul de aprovizionare cu privire la modalitățile de gestionare a riscurilor pe care le prezintă produsele lor chimice. În cazul în care o substanță chimică nu poate fi utilizată în siguranță, autoritățile pot restricționa utilizarea acesteia sau pot impune cerința de autorizare prealabilă a acesteia. Acest lucru obligă întreprinderile să înlocuiască substanțele chimice cele mai periculoase cu alternative mai sigure.

Întreprinderile trebuie să identifice orice fel de proprietăți periculoase pe care le pot avea substanțele lor chimice, care pot afecta sănătatea umană sau mediul. Trebuie să le clasifice corespunzător - de exemplu, cancerigene sau toxice pentru mediul acvatic. De asemenea, substanțele chimice trebuie să fie etichetate corespunzător, folosind pictogramele și explicațiile potrivite pentru manipularea lor în siguranță.

Astfel, lucrătorii și consumatorii pot înțelege efectele substanțelor chimice, pot face alegeri informate cu privire la produsele pe care le cumpără și le pot utiliza în siguranță.

Care este rolul ECHA?

ECHA gestionează informațiile referitoare la substanțele chimice care sunt furnizate de actorii din sector. Aceasta publică informații referitoare la substanțele chimice înregistrate și la modul în care sunt acestea clasificate și etichetate. Aceste date sunt puse la dispoziție gratuit pe site-ul web al ECHA, pentru a fi consultate de toată lumea - este o bază de date unică, ce conține informații cu privire la mii de substanțe chimice utilizate zilnic în Europa. De asemenea, site-ul web conține informații despre produsele biocide.

Informațiile referitoare la substanțele chimice sunt analizate și Agenția verifică, de exemplu, ce substanțe sunt utilizate la scară largă, existând posibilitatea ca lucrătorii sau consumatorii să fie expuși la acestea. ECHA evaluează informațiile privind siguranța chimică obținute de la actorii din sector și solicită date suplimentare, în cazul în care lipsesc informații importante. Pe baza informațiilor, ECHA, statele membre și Comisia lucrează împreună pentru a gestiona riscurile pe care le prezintă substanțele chimice periculoase - aceasta poate însemna, de exemplu, restricționarea unora dintre utilizări sau a tuturor utilizărilor acestora. Datorită ameliorării cunoștințelor și creșterii gradului de conștientizare, cele mai periculoase substanțe chimice vor fi înlocuite treptat cu unele mai sigure.

Gestionarea riscurilor pe care le prezintă substanțele chimice

Restricțiile protejează sănătatea umană și mediul de riscurile pe care le implică substanțele chimice din Uniunea Europeană. Acestea pot limita producția, importul, introducerea pe piață sau utilizările specifice ale unei substanțe. De asemenea, restricțiile pot interzice toate utilizările unei substanțe sau doar cele specifice.

Autorizare

Faceți clic pentru a vizualiza infograficul

Dacă o substanță este identificată ca fiind deosebit de dăunătoare pentru sănătatea umană sau mediu, aceasta va fi adăugată la Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Această listă este publicată de ECHA și este actualizată periodic. Dacă o substanță este adăugată la această listă, întreprinderile care o produc, o importă sau o utilizează au obligații legale. Consumatorii au dreptul să întrebe dacă anumite produse pe care le cumpără conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită aflate pe Lista substanțelor candidate peste o anumită concentrație.

Dacă o substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită este inclusă pe Lista de autorizare, aceasta nu poate fi utilizată sau introdusă pe piața din Uniunea Europeană după o anumită dată - decât dacă s-a solicitat și s-a acordat o autorizație specifică. Pentru a solicita o autorizație, întreprinderile trebuie să efectueze o analiză detaliată a alternativelor la utilizarea substanței respective. Trebuie să demonstreze că riscurile utilizării substanței sunt mici. În anumite cazuri, trebuie, de asemenea, să demonstreze că beneficiile pentru societate sunt mai mari decât riscurile implicate și că nu sunt disponibile alternative adecvate.

Clasificarea și etichetarea armonizate

Întreprinderile care produc, importă sau utilizează substanțe chimice trebuie să le clasifice în conformitate cu pericolele identificate. Acestea trebuie să eticheteze substanțele și amestecurile periculoase și să le ambaleze corespunzător. Pentru cele mai periculoase substanțe chimice - de exemplu, cele cancerigene - această clasificare și etichetare trebuie să fie armonizată la nivelul întregii Uniuni Europene. Acest lucru asigură faptul că riscurile pe care le prezintă sunt gestionate adecvat în toate statele membre.

Cine controlează întreprinderile?

Autoritățile naționale de aplicare sunt cele care inspectează întreprinderile și verifică dacă acestea respectă legislația. Ele pot aplica amenzi în cazul întreprinderilor care nu își îndeplinesc obligațiile.

Substanțe chimice - terminologie

În aceste pagini folosim termenii „substanțe chimice” și „produse”. Textul legii folosește o terminologie mai specifică: substanțe, amestecuri și articole.

  • Substanța înseamnă un element chimic și compușii săi în stare naturală sau obținuți în urma unui proces de fabricație. Exemple: argint, clorură de sodiu
  • Amestec înseamnă un amestec sau o soluție compusă din două sau mai multe substanțe. Exemple: vopsea, detergent
  • Articol înseamnă un obiect care, în timpul producției, dobândește o formă, o suprafață sau un design special. Aceasta/acesta determină funcția sa într-o măsură mai mare decât o face compoziția sa chimică. Exemple: tricou, ciocan

Pentru mai multe informații, consultați ECHA-Term, baza noastră de date cu terminologie în mai multe limbi. Aceasta conține o colecție utilă de definiții referitoare la substanțe chimice.

 


Route: .live1