Sari la continut

Cine este responsabil?

Angajatorii, furnizorii, autoritățile și statele membre au un rol important în a se asigura că locul dumneavoastră de muncă este protejat de pericolele produse de substanțele chimice nocive. Cunoașterea acestor responsabilități și a locului în care puteți găsi mai multe informații vă ajută să înțelegeți drepturile dumneavoastră ca lucrător.

Utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice la locul de muncă este esențială — expunerea la substanțe chimice periculoase cauzează până la 30 % din bolile profesionale recunoscute și zeci de mii de decese care pot fi prevenite în Europa în fiecare an.

Conform legii, în fiecare țară UE aveți dreptul să primiți răspunsuri la aceste întrebări importante:

 • Care sunt pericolele substanțelor chimice și ale produselor pe care le manipulez?
 • Cum pot să le utilizez în condiții de siguranță?

Aceste cerințe legale se aplică în egală măsură tuturor întreprinderilor, indiferent dacă fabrică, importă sau utilizează substanțe chimice.

Conform legislației europene, angajatorii trebuie să ia măsuri specifice pentru a controla riscul pentru lucrători care provin de la substanțele periculoase.

 • Dacă este posibil, eliminați utilizarea unei substanțe nocive prin schimbarea procesului sau a produsului în care este utilizată substanța.
 • Dacă eliminarea nu este posibilă, înlocuiți substanța nocivă cu una nepericuloasă sau mai puțin periculoasă.
 • În cazul în care un pericol nu poate fi eliminat, se aplică măsuri de control care vizează protejarea tuturor. Conform legii, trebuie să vă bazați pe echipamentul individual de protecție numai ca o ultimă soluție, atunci când expunerea este inevitabilă.
 • Pentru o serie de substanțe periculoase, există limite de expunere profesională (OEL) care trebuie respectate.

Angajatorii sunt responsabili pentru comunicarea către angajați a aspectelor privind siguranța la locul de muncă. Informațiile furnizate trebuie să fie fiabile, cuprinzătoare și ușor accesibile. Angajații trebuie să fie capabili să afle despre diverse chestiuni și subiecte care să includă:

 • constatările evaluării riscurilor realizate de angajatorul lor;
 • pericolele la care sunt expuși și modul în care aceștia pot fi afectați;
 • ce trebuie să facă pentru a se menține pe sine și pe alții în siguranță;
 • cum să verifice și cum să detecteze momentul în care ceva nu merge bine;
 • persoanele cărora trebuie să le raporteze orice probleme;
 • rezultatele oricărei monitorizări a expunerii sau ale oricărei supravegheri a sănătății;
 • măsuri preventive care trebuie luate în cazul lucrărilor de întreținere;
 • primul ajutor și procedurile de urgență.

Siguranța dumneavoastră la locul de muncă începe cu dumneavoastră. Vorbiți cu angajatorul sau cu reprezentantul dumneavoastră pentru sănătate și siguranță. Utilizați site-ul nostru web ca sursă de informații.

Furnizori

Pentru substanțele periculoase, furnizorii trebuie să pună la dispoziție fișe cu date de securitate și să adauge etichete produselor care conțin informații relevante în materie de securitate. Angajatorul dumneavoastră trebuie să utilizeze aceste informații pentru a pune în aplicare măsuri de administrare a riscurilor pentru a se asigura că utilizați substanțele chimice în siguranță la locul de muncă.

Autoritățile UE

Regulamentele UE privind substanțele chimice, de exemplu Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și Regulamentul privind produsele biocide (BPR), toate au mecanisme de protecție a lucrătorilor de expunerea la substanțe chimice periculoase.

În conformitate cu Regulamentul REACH, producătorii și importatorii trebuie să culeagă și să transmită informații privind proprietățile substanțelor lor chimice, astfel încât utilizatorii să poată să le manipuleze în siguranță. Sectorul de profil trebuie, de asemenea, să respecte măsurile de protecție necesare pentru substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

Directiva-cadru europeană privind securitatea și sănătatea în muncă a fost adoptată în 1989 și garantează cerințele minime de securitate și sănătate în întreaga Europă.

Regulamentul privind clasificarea și etichetarea impune comunicarea clară a pericolelor către lucrătorii și consumatorii din UE. Întreprinderile trebuie să identifice proprietățile substanțelor lor chimice (substanțe sau amestecuri) care pot fi dăunătoare pentru noi sau pentru mediul înconjurător. Acestea trebuie să le clasifice în conformitate cu pericolele identificate.

Substanțele chimice periculoase trebuie să fie etichetate în mod corespunzător, astfel încât utilizatorii, fie ei lucrători sau consumatori, să înțeleagă în mod clar efectele lor și să ia decizii informate cu privire la produsele pe care le cumpără și le utilizează.

În temeiul Regulamentului privind produsele biocide, furnizorii de substanțe biocide active trebuie să furnizeze informații privind substanța. Toate produsele biocide au nevoie de o autorizație din partea ECHA sau a unei autorități naționale pentru a putea fi introduse pe piață. Substanțele active conținute în respectivul produs biocid trebuie să fi fost aprobate anterior.

În plus, alte câteva legi reglementează securitatea la locul de muncă.

Statele membre

Autoritățile competente din statele membre joacă un rol central în asigurarea utilizării în siguranță a substanțelor chimice.

Acestea cooperează îndeaproape cu ECHA și cu Comisia Europeană. Autoritățile naționale evaluează substanțele înregistrate și se implică îndeaproape în adoptarea deciziilor de evaluare ale ECHA. Statele membre pot propune restricții pentru substanțele chimice dacă riscurile lor trebuie să fie abordate la nivelul UE. De asemenea, acestea pot propune substanțe care ar putea fi identificate ca substanțe potențiale care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Statele membre evaluează, de asemenea, aplicațiile legate de biocide.

Autoritățile naționale de aplicare sunt responsabile pentru a se asigura că întreprinderile respectă legislația privind substanțele chimice.

Pentru informații suplimentare


Route: .live1