Preskoč na obsah

Alternatívy k testovaniu na zvieratách

Aby bolo ich používanie chemických látok bezpečné, treba ich testovať. To znamená, že potrebujeme vedecké informácie o chemických látkach, aby sme porozumeli tomu, ako môžu ovplyvňovať ľudí a životné prostredie. Existuje mnoho spôsobov, ako získať tieto údaje.

Výrobné odvetvie musí rozumieť nebezpečenstvám chemických látok, ktoré vyrába. Týmto spôsobom môže zabezpečiť ich bezpečné používanie a riadiť potenciálne riziká. V prípade mnohých chemikálií stále chýbajú informácie o ich vplyve na zdravie – napríklad o pravdepodobnosti vyvolania rakoviny – alebo na životné prostredie. Z toho dôvodu je potrebné vykonať nové štúdie o chemických látkach.

Podpora alternatívnych metód

V práve EÚ sa od podnikov vyžaduje, aby vždy, keď je to možné, používali iné prostriedky ako testovanie na zvieratách. Napríklad podniky môžu používať testy založené na počítačových modeloch (in silico alebo QSAR) alebo testy, pri ktorých sa používajú bunky alebo tkanivá (in vitro). Podniky môžu na predpovedanie vlastností svojej chemickej látky využiť aj informácie o podobných chemických látkach z už existujúcich štúdií.

V právnych predpisoch sa takisto stanovuje, že podniky, ktoré registrujú rovnakú chemickú látku, musia pri registrácii spolupracovať. Musia si vymieňať informácie a výsledky testov týkajúce sa ich chemických látok, aby nebolo nutné opakovať testovanie na zvieratách. Po preskúmaní všetkých zdrojov údajov sa musia dohodnúť, či je potrebné vykonať nové testy.

Vedci vyvíjajú nové metódy testovania, ktoré majú nahradiť testovanie na zvieratách. Zatiaľ však nie je možné uplatňovať alternatívne metódy a prístupy vo všetkých situáciách, najmä na pochopenie dlhodobých účinkov chemických látok na ľudí a životné prostredie – napríklad či určité chemické látky spôsobujú rakovinu alebo ovplyvňujú našu schopnosť reprodukcie. Mnoho chemikálií sa preto v krajnom prípade stále testuje na zvieratách.

Bezplatné dostupné nástroje

Existujú rôzne nástroje, ktoré môžu podniky používať na získanie dostupných údajov o svojich chemických látkach. Napríklad databáza eChemPortal sa môže použiť na overenie, či sú informácie o testovaní na zvieratách už k dispozícii od iných orgánov. QSAR Toolbox je softvérová aplikácia, ktorá pomáha doplniť chýbajúce údaje.

Webové sídlo ECHA poskytuje podnikom , ako aj zainteresovaným občanom a organizáciám prístup k veľkému množstvu informácií o chemických látkach. Tieto informácie pochádzajú z registračných dokumentácií, ktoré podniky musia poskytnúť agentúre, aby mohli uviesť svoje chemické látky na trh v EÚ.

Ďalšie informácie


Route: .live1