Preskoč na obsah

Chemické látky v poľnohospodárstve

V tradičnom poľnohospodárstve sa využívajú pesticídy na ochranu rastlín a hnojivá na podporu ich rastu a úrodnosti. V ekologickom poľnohospodárstve je ich používanie striktne obmedzené. Pri oboch typoch poľnohospodárstva sa EÚ snaží o bezpečnejšie výrobky pre spotrebiteľov.

Pesticídy, známe aj ako poľnohospodárske chemické látky, sú látky, ktoré sa používajú na ochranu rastlín proti škodcom. Patria sem herbicídy na ničenie buriny, fungicídy na zbavenie chorôb a insekticídy na zabíjanie chrobákov. Nanešťastie tieto chemické látky nielen pomáhajú zbaviť sa neželaného, ale môžu aj poškodiť naše zdravie a životné prostredie.

Pesticídy alebo výrobky na ochranu rastlín obsahujú minimálne jednu účinnú látku a používajú sa na:

  • ochranu rastlín proti škodcom a chorobám;
  • ovplyvnenie rastu rastlín;
  • ochranu rastlinných výrobkov;
  • hubenie alebo prevenciu rastu nežiaducej vegetácie.

Čo robí EÚ?

EÚ kontroluje používanie pesticídov s cieľom minimalizovať riziká pre naše zdravie a životné prostredie.

Všetky pesticídy majú účinné látky, ktoré pôsobia proti škodcom alebo nežiaducej vegetácii. Všetky účinné látky, ktoré sa používajú v EÚ v prípravkoch na ochranu rastlín, musí schváliť Európska komisia s cieľom zabezpečiť, že sú bezpečné pred tým, ako sa výrobok z nich dostane na trh. Látky musia byť bezpečné pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonáva posúdenia rizika pesticídov a poskytuje Európskej komisii a členským štátom vedeckú podporu pri rozhodovacích procesoch. Následné schválenie prebieha na základe týchto intenzívnych hodnotení. Úrad EFSA je zodpovednou agentúrou EÚ a ponúka podrobné informácie na svojom webovom sídle, ktorého odkaz môžete nájsť nižšie.

Úrad ECHA spravuje právne predpisy o klasifikácii a označovaní chemických látok. Spôsob posúdenia a označovania chemickej látky sa zakladá na nebezpečných vlastnostiach, ktoré môže mať.

V modernom poľnohospodárstve sa používa mnoho rôznych látok. Už ste možno počuli o glyfozáte, ktorý je jedným z najpoužívanejších herbicídov na ničenie buriny. Ďalej nájdete podrobnejšie informácie o najnovších správach o posúdení tejto látky.

A čo ekologické poľnohospodárstvo?

Jedným zo spôsobov, ako obmedziť uvoľňovanie pesticídov do životného prostredia a vystavenie ľudí pesticídom, je výroba ekologických výrobkov. V ekologickom poľnohospodárstve je používanie chemických pesticídov, ako aj syntetických hnojív, antibiotík a iných látok, striktne obmedzené. Ekologické poľnohospodárstva musia dodržiavať niekoľko prísnych pravidiel, ak chcú nazývať svoje výrobky ekologickými.

Niektoré z dôležitých zásad pre spracovanie ekologických výrobkov sú tieto:

  • veľmi prísne limity týkajúce sa používania poľnohospodárskych chemických látok, pesticídov, hnojív, antibiotík a prídavných látok v potravinách;
  • nepoužívanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO);
  • využívanie zdrojov na mieste;
  • výber rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sú odolné voči chorobám a prispôsobené miestnym podmienkam.

Ak chcete zistiť, čo EÚ robí v prípade ekologického poľnohospodárstva, na odkaze uvedenom nižšie si môžete prečítať ďalšie informácie.

Ďalšie informácie


Route: .live1