Preskoč na obsah

Chemikálie v čistiacich prostriedkoch

Čistiace prostriedky fungujú vďaka chemikáliám. Je dôležité vždy si prečítať etiketu a dodržiavať pokyny na bezpečné používanie.

Pracie prostriedky, univerzálne čistiace prostriedky, prostriedky na umývanie riadu – všetky obsahujú látky nazývané surfaktanty alebo povrchovo aktívne látky. Znižujú povrchové napätie medzi vodou a mastnotou (kvapalný olej alebo tuhý tuk), aby sa tieto dve zložky mohli zmiešať a voda mohla viazať mastnotu a zmyť ju. Práve preto perieme špinavé oblečenie detergentom, pracím prostriedkom, ktorý dokáže odstrániť špinu v tuhej alebo tekutej forme.

Čistiaci prostriedok môže obsahovať aj iné chemikálie, pozrite si jeho zloženie na obale. Napríklad biologické detergenty obsahujú enzýmy. Pomáhajú rozložiť a odstrániť mastnotu, ale aj potraviny a iné usadeniny. Rôzne chemikálie sa používajú aj na dodanie vôní alebo farieb výrobku, prípadne predlžujú jeho trvanlivosť.

Právne predpisy pre bezpečnejšie výrobky

V EÚ existujú rôzne pravidlá na bezpečnejšie používanie čistiacich prostriedkov. Napríklad v nariadení o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok – nariadenie CLP – sa upravuje spôsob, akým sa označujú a balia chemikálie a výrobky, ktoré ich obsahujú. Ak výrobok obsahuje nebezpečné chemikálie, musí byť označený piktogramom a obsahovať vysvetlenie, čo to znamená. Tieto informácie sú určené na pomoc spotrebiteľom, aby vedeli bezpečne zaobchádzať s výrobkom a obsahujú rady, čo robiť v prípade nehody.

Právnymi predpismi o čistiacich prostriedkoch sa zabezpečuje, že na trh sa môžu uvádzať iba detergenty s plne biologicky rozložiteľnými povrchovo aktívnymi látkami. Okrem toho musia etikety obsahovať informácie o zložení prostriedkov a o ich správnom dávkovaní. To chráni spotrebiteľov pred alergiami a pomáha predchádzať nadmernému používaniu detergentov.

A čo obal?

Nariadenie CLP upravuje aj vzhľad obalov, aby boli bezpečnejšie pre deti. Čistiace prostriedky obsahujúce nebezpečné chemikálie nemajú vyzerať atraktívne pre deti ani podobne ako obaly potravín alebo liekov. Musia mať taký uzáver, aby ich deti ľahko neotvorili, ako napríklad taký, ktorý si na otvorenie vyžaduje obe ruky.

Kapsuly s tekutým detergentom musia byť odolné voči tlaku a nesmú sa príliš rýchlo rozpúšťať. Obsahujú chuťovú prísadu s odpudivým účinkom, ak si dieťa vloží kapsulu do úst. Vonkajší obal kapsúl na jednorazové použitie musí byť nepriehľadný, aby deti nemohli ľahko vidieť jednotlivé kapsuly vo vnútri.

Tipy na bezpečnejšie používanie

  • Pozrite si etikety na výrobkoch, ktoré používate, a postupujte podľa pokynov, aby ste sa uistili, že s výrobkami budete manipulovať a skladovať ich bezpečne. Výstražné piktogramy uvádzajú, aký druh poškodenia môže výrobok mať na zdravie alebo životné prostredie. Etikety tiež obsahujú informácie o tom, čo robiť v prípade nehody.
  • Uprednostňujte čistiace prostriedky šetrné voči životnému prostrediu s oficiálnou environmentálnou značkou – napríklad environmentálnou značkou EÚ alebo environmentálnou značkou Nordic Swan.
  • Vždy používajte čistiace prostriedky podľa pokynov. Niektoré výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie a dráždiť pokožku a oči. Napríklad čističe odtokov a čistiace prostriedky na WC môžu obsahovať žieravé látky, ktoré môžu spôsobiť vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Umývacie prostriedky do umývačiek riadu, odvápňovacie prostriedky a čistiace prostriedky na rúry môžu tiež vážne poškodiť zdravie, ak sa s nimi nezaobchádza správne.
  • Nezabudnite skladovať čistiace prostriedky mimo dosahu detí alebo domácich zvierat. Takisto dávajte pozor, aby ste nekombinovali rôzne čistiace prostriedky alebo aby ste ich obsah nedávali do iných obalov.

Ďalšie informácie


Route: .live1