Chemikálie v plastových výrobkoch - Chemicals In Our Life

Chemikálie v plastových výrobkoch

Plasty nám uľahčujú život mnohými spôsobmi, niektoré plastové výrobky však obsahujú chemikálie, ktoré nám môžu poškodiť zdravie – ako je bisfenol A alebo niektoré ftaláty.

Používame veľa výrobkov z plastu. Obrazovka, na ktorej práve čítate tento text, pravdepodobne obsahuje nejaký druh plastu, pijeme vodu z plastových fliaš a naše deti sa hrajú s plastovými hračky. Dve najdôležitejšie látky, ktoré je potrebné sledovať v plastoch, sú bisfenol A, ktorý sa používa v rôznych druhoch spotrebného tovaru, a určité ftaláty, ktoré sa často nachádzajú v hračkách.

Bisfenol A – kľúčová zložka pri výrobe plastov a živíc

Bisfenol A je látka, ktorá sa používa pri priemyselnej výrobe výrobkov z polykarbonátového plastu. K týmto výrobkom patria rôzne druhy bežného spotrebného tovaru, ako napríklad plastový riad na opakované použitie, fľaše na nápoje, športové vybavenie, CD a DVD nosiče. Epoxidové živice obsahujúce bisfenol A sa používajú ako nátery na vnútornú stranu vodovodného potrubia a ako vnútro konzerv určených na potraviny, aby sa predĺžila ich životnosť a zabránilo sa prenosu kovovej príchute na potraviny a nápoje. Pridáva sa aj do povrchovej vrstvy pokladničných blokov.

Bisfenol A bol klasifikovaný ako endokrinný disruptor, to znamená, že má toxický účinok na reprodukciu. 

Ftaláty – zmäkčovadlá plastov

Ftaláty sú chemikálie, ktoré sa často používajú ako zmäkčovadlá v plastoch z PVC. Na zlepšenie pružnosti plastov sú potrebné zmäkčovadlá a vo väčšine prípadov sú to ftaláty.

Niektoré ftaláty sú však zdraviu škodlivé Napríklad nižšie uvedené ftaláty sú klasifikované ako endokrinné disruptory, ktoré sú toxické pre reprodukciu, čo znamená, že môžu spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

Čo robí EÚ na ochranu spotrebiteľov?

Bisfenol A je obzvlášť škodlivý pre dojčatá, ktorých organizmus nemá schopnosť vylučovať ho. Používanie bisfenolu A v detských fľašiach bolo v EÚ zakázané v roku 2011. EÚ takisto stanovila limit, pokiaľ ide o množstvo bisfenolu A, ktoré sa môže uvoľňovať z hračiek pre deti mladšie ako tri roky a hračiek, ktoré si deti môžu vkladať do úst.

V roku 2007 EÚ zakázala používanie DEHP, BBP, DBP a DIBP vo všetkých hračkách a výrobkoch pre deti. Môžu sa však stále nachádzať v iných plastových výrobkoch.

Výstrahy týkajúce sa nebezpečných výrobkov

Každý týždeň Európska komisia zverejňuje zoznam nebezpečných nepotravinových výrobkov, ktoré sa nachádzajú na trhu EÚ a ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ pre chemikálie. K týmto výrobkom často patria plastové hračky, ktoré obsahujú ftaláty narúšajúce endokrinný systém, ako sú DEHP, BBP, DBP a DIBP.

Aktuálne informácie získate na stránke s výstrahami RAPEX uvedenej ďalej.

Ďalšie informácie