Preskoč na obsah

Chemické látky, ktoré spôsobujú rakovinu

EÚ sa neustále snaží zistiť, ktoré chemické látky spôsobujú rakovinu. O niektorých chemických látkach je známe, že spôsobujú toto ochorenie a sú zo zákona prísne kontrolované v záujme ochrany ľudí, ktorí im môžu byť vystavení.

Väčšina ľudí vie, že niektoré veci v našom každodennom živote spôsobujú rakovinu - napríklad tabakový dym a ultrafialové slnečné lúče.

Azbest je ďalším dobre známym príkladom, preto je jeho používanie prísne kontrolované. Kým fajčenie tabaku je hlavnou príčinou rakoviny pľúc, vystavenie azbestu je takisto jedným z hlavných rizikových faktorov súvisiacich s výkonom povolania, spojený s rozvojom rakoviny pľúc. Ale mnoho ďalších látok, o ktorých väčšina ľudí nikdy nepočula, EÚ klasifikuje ako karcinogény .

Riziko a vystavenie chemickým látkam

Ak máte obavy z vystavenia karcinogénom, treba vedieť, že klasifikácia nemusí nevyhnutne znamenať, že používanie výrobku by sa mohlo spájať s rizikom.

Možnosť vzniku rakoviny vždy závisí od dávky aj od vystavenia. Inak povedané: s akým množstvom látky prichádzate do styku, ako často a akým spôsobom.

Ak sa látka neuvoľňuje do prostredia alebo ak jej nie sme vystavení, nepredstavuje pre nás riziko. Chytiť do ruky balíček cigariet nespôsobí rakovinu, ale vyfajčiť veľa cigariet počas dlhého obdobia ju spôsobiť môže.

Pravdepodobnosť ochorenia na rakovinu v dôsledku konkrétnej chemickej látky závisí od niekoľkých faktorov, medzi ktoré patria:

  • typ chemickej látky, ktorej ste boli vystavení;
  • množstvo dávky, ktorej ste boli vystavení;
  • ako často, kedy a kde ste jej boli vystavení;
  • ako dlho ste boli vystavení pôsobeniu chemickej látky;
  • všeobecný zdravotný stav a genetické predpoklady;
  • možné vystavenie iným látkam, ktoré môžu spôsobovať rakovinu.

Čo robí EÚ

Ak existuje dôkaz, že látka spôsobuje rakovinu, bude tak klasifikovaná. Dôsledkom takejto klasifikácie sú obmedzenia schválené na úrovni EÚ týkajúce sa spôsobu jej používania.

EÚ sa neustále snaží zistiť, ktoré chemické látky môžu spôsobiť rakovinu, a ďalšie škodlivé účinky. Spoločnosti poskytujú informácie o chemických látkach, ktoré používajú. Agentúra ECHA následne preveruje a uprednostňuje tie látky, na ktorých záleží najviac, napríklad tie, ktoré sú vo veľkej miere používané a môžu sa dostať do kontaktu so spotrebiteľmi, s pracovníkmi a so životným prostredím. Ak chcete zistiť viac o tom, ako fungujú právne predpisy, môžete si prečítať stránku Ako sa kontrolujú chemické látky?

Príklady chemických látok, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu.

 

1,4-Dichlórbenzén (DCB) sa roky používal v osviežovačoch vzduchu a dezodorantoch na verejných toaletách, v domácnostiach a kanceláriách. Teraz už vieme, že môže spôsobiť rakovinu pečene a v EÚ je preto na tieto použitia zakázaný. Tento zákaz bude prospešný nielen pre spotrebiteľov, ktorí používajú osviežovače vzduchu vo svojej domácnosti, ale tiež pre pracovníkov na miestach, kde sa osviežovače vzduchu používajú.

Ďalším príkladom je chemická zlúčenina s názvom azofarbivo, ktorá môže uvoľňovať chemické látky, ktoré spôsobujú rakovinu s názvom aromatické amíny. Od roku 2003 je používanie azofarbív obmedzené v textíliách a kožených výrobkoch, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou.

Ak je látka v EÚ klasifikovaná ako látka, ktorá spôsobuje rakovinu, vo väčšine prípadov bude podliehať obmedzeniu, ktoré zakazuje jej predaj spotrebiteľom .

Ďalšie informácie


Route: .live2