Preskoč na obsah

Endokrinné disruptory a naše zdravie

Endokrinné disruptory môžu mať závažné účinky na zdravie, ako je neplodnosť, rakovina a vývojové poruchy ako napríklad vrodené poruchy. Ale kde sa používajú a čo sa robí pre našu ochranu?

Endokrinný systém je komplexná komunikačná sieť medzi nervovým systémom a hlavnými telesnými funkciami, ako je reprodukcia, imunita, metabolizmus a správanie.

Štúdie naznačujú, že niektoré chemické látky, ktoré zasahujú do nášho hormonálneho systému, môžu mať negatívny vplyv na metabolizmus, rast, spánok a dokonca aj na náladu. Tieto chemické látky, známe ako endokrinné disruptory, sú prevažne syntetické a nachádzajú sa v materiáloch ako pesticídy, kovy, prísady alebo ako kontaminanty v potravinách a kozmetike.

Medzi negatívne účinky na zdravie, ktoré môžu byť zapríčinené endokrinnými disruptormi, patrí pokles počtu spermií a rakovina semenníkov u mužov, účinky na nervový a imunitný systém a zvýšený počet chlapcov narodených s nesprávne vyvinutými pohlavnými orgánmi.  V skutočnosti sa u veľkej časti mladých mužov, v niektorých krajinách až u 40 %, zistila nízka kvalita spermií, čo znižuje ich schopnosť splodiť deti.

Nedávne výskumy takisto preukázali, že endokrinné disruptory môžu mať vplyv na systémy, ktoré regulujú vytváranie telesného tuku a prírastok hmotnosti. Okrem toho sa so zvýšeným vystavením endokrinným disruptorov spája zvýšená miera výskytu neurobehaviorálnych ochorení, napríklad dyslexie, mentálnej retardácie, autizmu alebo ADHD.

Endokrinné disruptory môžu na nás pôsobiť cez potraviny, prach, vodu a vdychovanie plynov a častíc vo vzduchu alebo jednoducho cez styku s pokožkou, napríklad pri nanášaní výrobkov osobnej starostlivosti.

Účinky látky, ktorá narúša endokrinný systém, niekedy možno spozorovať až dlho po vystavení. Napríklad vystavenie nenarodeného plodu takejto látke môže mať negatívne účinky na zdravie v dospelosti. Tieto účinky môžu zdediť aj ďalšie generácie.

Látky, s ktorými sa spája podozrenie, že sú endokrinné disruptory, môžete nájsť vo výrobkoch každodennej potreby, napríklad v plastových fľašiach, hračkách, obaloch potravín vyrobených z kovu, elektronických zariadeniach, kozmetike, pesticídoch alebo čistiacich prostriedkoch.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Čo robí v tomto smere EÚ?

EÚ prijíma opatrenia na mnohých odlišných úrovniach od výskumu po reguláciu a aktívne identifikuje endokrinné disruptory. Zvyšujúci sa počet chemických látok sa zaraďuje medzi látky vzbudzujúce veľmi vysoké obavy (SVHC) z dôvodu ich vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

Jednou takouto chemickou látkou je bisfenol A (BPA). BPA sa nachádza na zozname kandidátskych látok podliehajúcich autorizácii podľa nariadenia REACH, pretože je toxický pre reprodukciu a má vlastnosti narúšajúce endokrinný systém. Ešte kým bola látka BPA formálne identifikovaná ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy z dôvodu jej vlastností narúšajúcich endokrinný systém, rozhodlo sa o jej zákaze v termálnom papieri, v ktorom sa používa ako farbotvorná vývojka. Je možné ju nájsť na pokladničných dokladoch z obchodov a na cestovných lístkoch verejnej dopravy a parkovacích lístkoch. Zákaz nadobudne účinnosť v roku 2020, aby mali podniky čas postupne ukončiť používanie BPA a nájsť bezpečnejšie alternatívy.

BPA bol od 1. júna 2011 zakázaný v dojčenských fľašiach v celej EÚ. BPA je v EÚ povolené používať v materiáloch, ktoré sú v kontakte s potravinami, existuje však maximálne povolené množstvo, ktoré sa môže z materiálu uvoľňovať. Navyše niektoré členské štáty uložili na výrobky s obsahom BPA ďalšie obmedzenia.

Ftaláty sú chemické látky, ktoré sa často používajú na zvýšenie a zachovanie flexibility vinylových plastov. DEHP, DBP, DIBP a BBP sú štyri ftaláty, ktoré boli pridané do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy z dôvodu ich vlastností narúšajúcich endokrinný systém. Pre tieto a ďalšie ftaláty sú alebo budú zavedené obmedzenia.

EÚ neustále pracuje na identifikácii nebezpečných chemických látok vrátane endokrinných disruptorov a na zabezpečení ich nahradenia bezpečnejšími alternatívami. Na úrovni EÚ boli schválené kritériá identifikácie chemických látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v biocídnych výrobkoch. Kritéria sa budú uplatňovať od júna 2018.

Na odkazoch uvedených ďalej zistíte viac o príkladoch látok, ktoré sú identifikované ako endokrinné disruptory:

Ďalšie informácie


Route: .live2