Preskoč na obsah

Hľadanie bezpečnejších výrobko

Keďže množstvo informácií o rizikách nebezpečných chemikálií narastá a zväčšuje sa dopyt spotrebiteľov po bezpečnejších chemikáliách, čoraz viac spoločností hľadá bezpečnejšie alternatívy.

Zvyšuje sa množstvo textilu, obuvi, odevov a hračiek so značkami ekologických a netoxických výrobkov. K tomuto trendu prispievajú aj niektorí maloobchodníci, ktorí sa rozhodnú nepredávať výrobky obsahujúce látky vzbudzujúce veľké obavy.

Je na vás, aké výrobky nakupujete a kde ich nakupujete. Rôzne označenia výrobkov alebo environmentálne značky vám však môžu pomôcť zorientovať sa.

Environmentálna značka EÚ

Environmentálna značka EÚ uľahčuje zistiť, že výrobok alebo služba sú šetrné k životnému prostrediu a dobrej kvality. Je ľahké ju rozpoznať a je spoľahlivá.

Na získanie environmentálnej značky EÚ musia výrobky spĺňať prísne kritériá. Pri týchto environmentálnych kritériách sa berie do úvahy celý životný cyklus výrobku – od získavania surovín po výrobu, balenie a prepravu, až po vaše použitie a následne do vášho koša na triedený odpad.

V Európe sa značka udelená tisícom výrobkov. Patria sem napríklad mydlá a šampóny, detské oblečenie, farby a laky, elektrospotrebiče a nábytok, ako aj služby, ako sú hotely a kempy.

Environmentálna značka EÚ vám prezradí, že:

  • Textil, ktorý kupujete, neobsahuje ťažké kovy, formaldehyd, azofarbivá a iné farbivá, ktoré by mohli spôsobiť rakovinu, mutácie alebo poškodiť plodnosť.
  • Obuv neobsahuje žiadne kadmium či olovo ani látky, ktoré sú pri jej výrobe škodlivé pre životné prostredie a zdravie.
  • Mydlá, šampóny a vlasové kondicionéry spĺňajú prísne hraničné hodnoty pre nebezpečné látky.
  • Náterové farby a laky neobsahujú ťažké kovy, látky spôsobujúce rakovinu alebo toxické látky.
  • Elektronika bola vyrobená s minimálnym použitím nebezpečných látok.

Environmentálna značka Nordic Swan

Environmentálna značka Nordic SwanEnvironmentálna značka Nordic Swan zaručuje, že výrobky spĺňajú prísne environmentálne a klimatické kritériá. Napovie vám, že vplyv výrobku na životné prostredie bol hodnotený počas celého jeho životného cyklu – od suroviny až po odpad. Stanovuje tiež kritériá týkajúce sa kvality, zdravotných aspektov a funkčnosti.

Ďalšie informácie


Route: .live1