Preskoč na obsah

Výrobné odvetvie musí registrovať chemické látky

Na trhu sa nachádzajú tisíce rôznych chemických látok. Látky, ktoré sa v Európe používajú v množstve nad jednu tonu, musia byť registrované, aby sme sa mohli dozvedieť viac o ich potenciálnom vplyve na naše zdravie a životné prostredie.

Chemický priemysel spracúva suroviny ako olej, zemný plyn, vzduch, voda, kovy a minerály na tisíce rôznych výrobkov. Celosvetová výroba chemických látok sa zvýšila z jedného milióna ton v roku 1930 na niekoľko stoviek miliónov ton v súčasnosti. 

Presný počet chemických látok na trhu je stále neznámy a každý rok sa objavuje mnoho nových látok.

V nariadení REACH, právnom predpise EÚ týkajúcom sa chemických látok, sa vyžaduje registrácia chemických látok, ktoré sa vyrábajú v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore alebo sa do nich dovážajú v množstve najmenej jedna tona ročne. Agentúra ECHA predpokladá, že do roku 2018 bude registrovaných až 30 000 chemických látok. Podniky musia poskytovať informácie o chemických látkach, ktoré vyrábajú a používajú, o ich nebezpečných vlastnostiach a o ich bezpečnom používaní. Týmto spôsobom sa môžeme dozvedieť viac o ich potenciálnom vplyve na naše zdravie a životné prostredie. Väčšina týchto údajov je uverejnená na webovom sídle agentúry ECHA.

Sledujte registráciu chemických látok!

Táto mapa vám ukazuje počet registrácií, ktoré agentúra ECHA prijala z rôznych krajín. Môžete vidieť, kde v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore sa chemické látky vyrábajú alebo sa do nich dovážajú a ktoré chemické látky sa registrujú najčastejšie. 

Chemický priemysel v EÚ má hodnotu viac ako 500 miliárd EUR ročne. Priamo zamestnáva 1,2 milióna pracovníkov a 3,6 milióna pracuje v odvetviach, ktoré využívajú chemické látky. 

Ďalšie informácie


Route: .live1