Preskoč na obsah

Nanomateriály a zdravie

Sú látky v nanoformách nebezpečnejšie ako látky v ich normálnej veľkosti? Niektoré áno a niektoré nie. Tak ako akákoľvek iná chemická látka, aj nanomateriály sa musia hodnotiť samostatne.

Nanomateriály a ich účinky na naše telo sa môžu líšiť rovnako ako v prípade akejkoľvek inej chemikálie. Nanomateriály sa preto musia hodnotiť samostatne, tak ako všetky ostatné látky. Ak sa látka vyhodnotí ako neškodná vo veľkoobjemovej forme, stále sa musí preskúmať aj v nanoforme. 

Ako zistiť, či je nanomateriál toxický

Jedna z vecí, ktoré sa vedci snažia zistiť je to, či nanomateriály vniknú do tela, zostávajú tam a časom sa hromadia, alebo či sa vylúčia alebo strávia. Nie je to ľahká úloha.

Pri zisťovaní, či je nanomateriál škodlivý alebo nie, treba zvážiť množstvo vecí, napríklad veľkosť, tvar a v neposlednom rade to, ako sa správa, keď sa častica rozloží na nanoveľkosť. Niektoré nanomateriály sa napríklad môžu dostať do častí tela, kam sa iné častice nedostanú, a je potrebné zistiť, aké to môže mať dôsledky.

Ich extrémne malá veľkosť to, samozrejme, len sťažuje. Nástroje schopné odhaliť a analyzovať nanočastice boli vyvinuté len nedávno.

Aké sú riziká?

Niektoré nanomateriály môže poškodiť bunky v tele, kým iné sa ukázali ako neškodné. Vzhľadom na ich malú veľkosť sa niektoré dokážu po vdýchnutí dostať hlboko do pľúc. Keď už sa tam dostanú, môžu spôsobiť zápal. Ďalším rizikom je, že niektoré nanomateriály sa môžu šíriť krvou a dostať sa do orgánov, ako je pečeň, obličky, srdce či slezina, kde môžu spôsobiť choroby.

V štúdiách na potkanoch sa zistilo, že niektoré nanočastice spôsobujú zápaly a rakovinu s vyššou pravdepodobnosťou ako rovnaká látka väčšej veľkosti.

Nanočastice sa môžu dostať do ľudského tela tromi rôznymi spôsobmi:

  • môžete ich vdýchnuť,
  • môžete ich zjesť alebo vypiť,
  • alebo sa môžu dostať do tela cez pokožku.

Sme im vystavení?

Pri hodnotení rizika nanomateriálov musíme takisto určiť, či sme im vystavení. Nanomateriály sa nachádzajú na mnohých miestach, i v prírode. Sú prítomné napríklad v popole pri erupcii sopky, v prachu a morskom vánku, ale aj v mestskom prostredí, napríklad v naftových výfukových plynoch.

Aby sme mohli vyhodnotiť bezpečnosť mnohých nanomateriálov, ktoré sa používajú na pracoviskách i v spotrebných produktoch, potrebujeme o  nich stále viac informácií.

Agentúra ECHA a ďalšie orgány sa snažia objasniť, ako právne predpisy v oblasti chemikálií uplatniť na nanomateriály tak, aby sa zaistilo ich bezpečné používanie.

Prečítajte si viac o nanomateriáloch a o tom, kde sa používajú.
Logo observatória Európskej únie pre nanomateriály

Route: .live2