Preskoč na obsah

Prečítajte si údaje na etikete

Bezpečnosť pri práci sa začína znalosťou a pochopením označenia a pokynov pre bezpečné používanie nebezpečných chemických látok. Dodávatelia chemických látok musia zo zákona svoje látky a zmesi klasifikovať. Naučte sa význam údajov na etikete a správajte sa bezpečne!

Nebezpečné látky a zmesi musia byť klasifikované a chemické látky, ktoré sú umiestnené na trh, musia byť riadne označené a zabalené.

Etikety vám môžu pomôcť pri určení toho, ktoré chemické látky sú nebezpečné a ako vám môžu uškodiť. Zistíte z nich aj to, ako bezpečne skladovať nebezpečné látky a ako s nimi manipulovať.

Etikety na výrobkoch s obsahom nebezpečných chemických látok informujú, aké fyzikálne a zdravotné riziká a aké riziká pre životné prostredie sú s výrobkom spojené. Informujú vás aj o preventívnych opatreniach, ktoré by ste mali prijať pre bezpečnú manipuláciu s výrobkom. Na celom svete sa používa rovnaké označovanie, takže bez ohľadu na to, kde pracujete, naučte sa význam údajov na etikete a správajte sa bezpečne.

Pre zobrazenie infografiky, ktorá vysvetľuje údaje na etikete, kliknite sem

Pozrite si klasifikáciu chemických látok

Dodávatelia chemických látok zodpovedajú za klasifikáciu látok a zmesí, ktoré dodávajú. Tento postup sa nazýva samoklasifikácia.

Klasifikáciu niekedy schvaľujú nezávislí odborníci na európskej úrovni. Tento postup sa nazýva harmonizovaná klasifikácia. Mnohé z najnebezpečnejších látok, ktoré ovplyvňujú zdravie pracovníkov, majú harmonizovanú klasifikáciu.

To znamená, že výrobcovia v celej Európe majú právnu povinnosť klasifikovať a označovať ich rovnakým spôsobom. Takže, aj keď sa váš dodávateľ zmení, harmonizácia zabezpečuje, že klasifikácia a označovanie látky zostanú rovnaké. To vám uľahčí zisťovanie, aké ochranné opatrenia musíte pri používaní látky prijať.

Existujú tisíce látok s harmonizovanou klasifikáciou a ich zoznam sa stále rozširuje. Jedným z príkladov je formaldehyd. Jeho harmonizovaná klasifikácia vytvára systém riadenia rizík platný v celej EÚ. To je dobrá správa pre pracovníkov a odborníkov v mnohých priemyselných odvetviach, najmä v zdravotníctve, stavebníctve, automobilovom a textilnom priemysle, kde môže dôjsť k vysokej miere vystavenia.


Route: .live1