Preskoč na obsah

Vyhľadávanie chemických látok

Pozrite si našu jedinečnú databázu a získajte viac informácií o chemických látkach, ktoré sa denne používajú v Európe.

ECHA vytvorila pri svojej práci na vykonávaní právnych predpisov Európskej únie v oblasti chemických látok najväčšiu databázu chemických látok na svete. Táto databáza obsahuje informácie asi o 140 000 chemických látkach a stále sa zväčšuje.

Obsahuje viac ako dva milióny súhrnov štúdií o vlastnostiach chemických látok a o ich vplyve na ľudí a životné prostredie. Vysvetľuje aj, ako sa chemické látky klasifikujú (napríklad ako korozívne alebo horľavé), a obsahuje aj usmernenia k ich bezpečnému používaniu.

Pomerne malá časť týchto chemických látok (181 do júna 2018) patrí medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, keďže môžu spôsobiť rakovinu alebo mutácie, môžu poškodiť plodnosť alebo sa môžu hromadiť a pretrvávať v životnom prostredí. Spolu ide o obrovské množstvo informácií, ktoré sa ECHA zaviazala využívať v prospech obyvateľov Európy a životného prostredia.

Nájdite odpovede, ktoré potrebujete

Ako daná látka pôsobí na ľudské telo? Dráždi kožu alebo oči, alebo má oveľa horší účinok, napríklad spôsobuje rakovinu? V akých druhoch výrobkov sa používa? Je škodlivá pre životné prostredie? Ako sa uvoľňuje? Na všetky tieto otázky nájdete odpoveď v stručnom opise každej chemickej látky, ktorý sa nazýva informačná karta. Ak chcete zistiť viac o látkach, ktorým ste možno vystavení, môžete začať práve tu.

Je to také jednoduché ako vyhľadať určité slovo v slovníku. Do vyhľadávacieho okienka v časti Informácie o chemických látkach zadáte názov látky a je to. Informácie sú zostavené z údajov, ktoré podniky predložili agentúre ECHA s cieľom dodržať požiadavky práva EÚ. Ak je látka klasifikovaná ako mimoriadne nebezpečná, v informačnej karte sa tiež uvádza, ako ju regulačné orgány kontrolujú na európskej a vnútroštátnej úrovni, aby zabezpečili ochranu ľudí a životného prostredia. 

Ďalšie informácie


Route: .live1