Preskoč na obsah

Problém s mikroplastmi

Plasty sú dôležité materiály. Uľahčujú nám život a často sú ľahšie a menej nákladné ako alternatívne materiály. Ak však ich likvidácia alebo recyklácia neprebieha správne, môžu dlhý čas pretrvávať v životnom prostredí a rozpadávať sa na malé kúsky, mikroplasty, ktoré vzbudzujú obavy.

Mikroplasty sa môžu aj zámerne vyrábať a úmyselne pridávať do výrobkov. Navyše niektoré plasty obsahujú nebezpečné chemikálie, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na prírodu a zdravie ľudí.

Mikroplasty sú veľmi malé častice plastového materiálu (obvykle menšie ako 5 mm a často aj oveľa menšie vrátane nanoplastov). Môžu sa neúmyselne vytvárať opotrebovaním a trhaním väčších kusov plastu vrátane syntetických textílií. Môžu sa tiež zámerne vyrábať a úmyselne pridávať do výrobkov určených na osobitné účely, napríklad ako exfoliačné častice do pílingových prípravkov na tvár a telo alebo ako trblietavé čiastočky do líčidiel. Po uvoľnení do životného prostredia sa môžu hromadiť vo zvieratách vrátane rýb a mäkkýšov, ktoré neskôr ako potraviny skonzumujú spotrebitelia.

Z dôvodu obáv v súvislosti s ich vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, niektoré členské štáty EÚ na vnútroštátnej úrovni schválili alebo navrhli zákaz zámerného používania mikroplastov v určitých výrobkoch, najmä používania mikročastíc v zmývateľných kozmetických výrobkoch, v ktorých slúžia ako exfoliačné a čistiace činidlá.

Kde môžete mikroplasty nájsť?

Zámerne pridané mikroplastové častice sa používajú v celom rade výrobkov nachádzajúcich sa na trhu EÚ, napr. v niektorých kozmetických výrobkoch, výrobkoch na osobnú starostlivosť, detergentoch, čistiacich prostriedkoch, farbách, výrobkoch používaných v ropnom a plynárenskom priemysle, a používajú sa aj ako médiá pre abrazívne otryskávanie. Okrem toho niektoré výrobky zámerne uvoľňujú mikroplasty v rámci svojej funkcie, napr. pelety so živinami používané v poľnohospodárstve.

V spotrebiteľských výrobkoch sa mikroplastové častice najčastejšie používajú ako abrazívne častice (napr. exfoliačné látky a látky na zvýšenie lesku v kozmetických prípravkoch známe ako mikročastice), ale môžu mať aj iné funkcie, napr. regulovanie viskozity (hustota), vzhľadu a stability výrobku.

Aké kroky podniká EÚ?

Európska komisia požiadala agentúru ECHA, aby posúdila vedecké dôkazy s cieľom regulovať používanie zámerne pridaných mikroplastov do rôznych druhov výrobkov v EÚ a aby v prípade potreby do januára 2019 navrhla obmedzenia. V rámci ďalšieho projektu Európskej komisie sa skúmajú ďalšie možnosti na obmedzenie uvoľňovania mikroplastov do vodného prostredia. Sledujte ďalej uvedené odkazy, kde sa uvádzajú ďalšie informácie.

Video

Ďalšie informácie


Route: .live2