Čo sú nanomateriály? - Chemicals In Our Life

Čo sú nanomateriály?

Nanomateriály sú skutočne malé. Naozaj veľmi, veľmi malé. Môžu však mať veľký vplyv na váš každodenný život, a preto sú také vzrušujúce a treba o nich niečo vedieť.

Nanomateriály sú špeciálne z viacerých dôvodov, ale najmä z jedného – pre svoju veľkosť. Nanomateriály sú až 10 000-krát menšie ako hrúbka ľudského vlasu. A vďaka tejto malej veľkosti sú veľmi cenné pri rozličnom praktickom využití.

Nanomateriály sú všade

Nanomateriály sa už mnoho rokov používajú na množstvo rôznych účelov, no nachádzajú sa aj v prírode. Napríklad v mrakoch popola zo sopiek, morskom vánku a v dyme z ohňa.

Inými slovami, nanomateriály sa nevyrábajú len v laboratóriu. Nanotechnológia však umožnila ľuďom vytvárať materiály, ktoré obsahujú nanoformy. A robíme to čoraz častejšie, lebo tieto materiály majú určité výhody, ktoré látky väčších veľkostí nemajú. 

Ak napríklad použijeme nano-oxid titaničitý na povrchovú úpravu záhradných plastových stoličiek, ich povrch sa bude sám čistiť. Na takom povrchu voda netvorí kvapky, ale jednotný vodný povlak. Nečistoty sa rozpustia vo vodnom povlaku a nasledujúci silný lejak ich jednoducho odstráni a stoličky vyčistí.

Veľkosť rozhoduje, ale nie je to jediná dôležitá vec

akže ide len o veľkosť? Áno i nie. Otázka, kedy sa materiál stáva nanomateriálom, nie je taká jednoduchá. Nanomateriál môže mať odlišné vlastnosti v porovnaní s rovnakou látkou vo veľkoobjemovej forme. To znamená, že materiál sa môže pri prechode z veľkoobjemovej formy do nanoformy zmeniť, ale to, pri akej veľkosti sa to stane, závisí od látky. 

Čo to teda presne je?

To je aj jedným z dôvodov, prečo je také ťažké dohodnúť sa na definícii nanomateriálov. Európska komisia definovala nanomateriály ako niečo, čo obsahuje častice s veľkosťou 1 až 100 nanometrov. Na porovnanie, chrípkový vírus na kľučke vašich dverí má dĺžku 100 nanometrov.

Iní tvrdia, že veľkosť v skutočnosti nie je najdôležitejšia. Myslia si, že definícia by sa namiesto toho mala zamerať na zvláštne vlastnosti nanočastíc. A ako už bolo povedané, tieto zvláštne vlastnosti sa nie vždy objavujú pri rovnakej veľkosti alebo presne pri veľkosti 100 nanometrov, takže definícia len na základe veľkosti je menej presná.

Zistite viac informácií o nanomateriáloch a kde sa používajú.
Logo Monitorovacieho strediska Európskej únie pre nanomateriály