Skip to Content

Alternative testiranju na živalih

Kemikalije morajo biti testirane, da so varne za uporabo. To pomeni, da potrebujemo znanstvene podatke o kemikalijah za razumevanje njihovega vpliva na ljudi in okolje. Obstaja več načinov za pridobivanje teh podatkov.

Industrija se mora zavedati nevarnosti kemikalij, ki jih proizvaja. Na ta način lahko zagotavlja njihovo varno uporabo in obvladuje možna tveganja. Za mnoge kemikalije še vedno ni podatkov o njihovem vplivu na zdravje – na primer o zmožnosti za povzročanje raka – ali okolje. Zato je treba izvesti nove študije o kemičnih snoveh.

Spodbujanje alternativnih metod

Zakonodaja v EU določa, da morajo podjetja, kadar koli je mogoče, uporabiti druga sredstva in ne testiranje na živalih. Podjetja lahko na primer uporabijo testiranja s pomočjo računalniških modelov (in silico ali pristop QSAR) ali testiranja z uporabo celic ali tkiv (in vitro). Podjetja lahko tudi uporabijo podatke iz že obstoječih študij o podobnih kemikalijah za napoved lastnosti svoje kemikalije.

Po zakonu morajo podjetja, ki želijo registrirati enako snov, registracijo opraviti skupaj. Izmenjati si morajo informacije in rezultate testov o kemikalijah, da ne bi bilo treba ponavljati študij na živalih. Ko izčrpajo vse možnosti pridobivanja podatkov, se morajo dogovoriti, ali je treba opraviti nove teste.

Znanstveniki razvijajo nove testne metode, namen katerih je nadomestiti testiranje na živalih. Vendar pa alternativnih metod in pristopov še ne moremo uporabiti v vseh situacijah, še posebej pri razumevanju dolgoročnega učinka kemikalij na ljudi in okolje – na primer, ali določene kemikalije povzročajo raka ali vplivajo na našo reproduktivnost. Zato se kot zadnja možnost mnoge kemikalije še vedno testirajo na živalih.

Brezplačna orodja

Na voljo so različna orodja, s pomočjo katerih lahko podjetja poiščejo razpoložljive podatke o svojih kemičnih snoveh. Z uporabo zbirke podatkov portala eChemPortal lahko na primer preverimo, ali so informacije o testiranju na živalih že na voljo pri drugih organih. QSAR Toolbox je programska aplikacija, s katero dopolnimo manjkajoče podatke.

Spletišče agencije ECHA ponuja podjetjem, pa tudi ostalim zainteresiranim državljanom in organizacijam dostop do velikega števila informacij o kemikalijah. Te informacije so zajete v registracijski dokumentaciji, ki jo morajo podjetja predložiti agenciji ECHA, da lahko svoje kemikalije tržijo v EU.

Več o tem


Route: .live2