Bisfenol A - Chemicals In Our Life

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je na trgu od 60-ih let prejšnjega stoletja. Uporablja se v številnih potrošniških proizvodih, kot so plastenke in vsebniki. Zaradi nevarnih lastnosti je uporaba BPA že omejena pri več proizvodih v EU.

BPA je mogoče najti v številnih običajnih potrošniških izdelkih, kot so plastični namizni pribor za ponovno uporabo, plastenke za pijačo, športna oprema, CD-ji in DVD-ji. Epoksi smole, ki vsebujejo BPA, se uporabljajo za notranjo prevleko vodovodnih cevi ter notranjost konzerv za hrano in pločevink za pijačo, da se podaljša njihov rok uporabnosti ter prepreči kovinski okus hrane ali pijače. BPA se uporablja tudi kot razvijalec barvil v termičnem papirju, kjer prispeva k vidnosti črnila. Najdemo ga na računih iz trgovin, vozovnicah za javni prevoz in parkirnih listkih.

Zakaj in kako se nadzira BPA?

Bisfenol A je v EU razvrščen kot snov, ki ima toksične učinke na našo sposobnost razmnoževanja. Vsi proizvajalci, uvozniki ali dobavitelji BPA morajo do 1. marca 2018 razvrstiti in označiti proizvode, ki vsebujejo BPA, kot strupene za razmnoževanje. To omogoča boljšo obveščenost podjetij o morebitnih nevarnih učinkih in načinu zaščite delavcev.

BPA je na seznamu kandidatnih snovi, za katere se v skladu z uredbo REACH zahteva avtorizacija, ker je strupen za razmnoževanje in zaradi lastnosti, ki povzročajo motnje endokrinega sistema. Tako kot za vse snovi, ki so uvrščene na seznam kandidatnih snovi, imajo potrošniki pravico, da od dobavitelja katerega koli proizvoda pridobijo informacije, ali izdelek vsebuje BPA v koncentraciji nad 0,1 %. V takem primeru mora dobavitelj te informacije posredovati v 45 dneh po zahtevi, poleg tega pa še zadostne informacije, ki omogočajo varno uporabo proizvoda s strani potrošnikov.

Da bi se izognili nadomestitvi BPA z drugimi snovmi, ki bi lahko povzročale podobne težave, pristojni organi ocenijo lastnosti in uporabe podobnih snovi, kot je bisfenol S (BPS), in se lahko odločijo, da bodo v prihodnje nadzorovali tudi te snovi.

Omejena uporaba v termičnem papirju

V EU je uporaba BPA v termičnem papirju od leta 2016 omejena. Prepoved bo začela veljati leta 2020, tako da imajo podjetja čas, da postopno odpravijo uporabo BPA in poiščejo varnejše nadomestne snovi. Zaradi omejitve bodo morali proizvajalci papirja nadomestiti BPA z drugimi razvijalci barvil. Omejitev BPA v termičnem papirju naj bi zagotovila številne prednosti delavcem, ki se pri svojem vsakodnevnem delu ukvarjajo s proizvodi, ki vsebujejo termični papir, kot so prodajalci v trgovinah in prodajalci vozovnic. Omejena uporaba v materialih, ki so v stiku s hrano

BPA je prepovedan v stekleničkah za dojenčke v EU od 1. junija 2011. V EU je uporaba BPA dovoljena v materialih, ki so v stiku s hrano, vendar je določena največja količina, ki sme prehajati iz materiala. Poleg tega so nekatere države članice uvedle dodatne omejitve za proizvode, ki vsebujejo BPA. V Belgiji, na Švedskem in Danskem je prepovedan tudi v drugih materialih, ki prihajajo v stik s hrano za dojenčke in otroke, mlajše od treh let. Francija je prepovedala BPA v vsej embalaži za hrano, posodah in pripomočkih.

Omejitve pri igračah

Trenutno je v EU količina BPA, ki je dovoljena za prehajanje iz igrač za otroke do treh let in igrač, ki jih otrok sme dati v usta, omejena. Ta omejitev je določena tako, da so igrače varne in da otroci niso izpostavljeni nevarnim ravnem.

Več o tem