Skip to Content

Kemikalije v kmetijstvu

V konvencionalnem kmetovanju se pesticidi uporabljajo za zaščito rastlin, gnojila pa za spodbujanje njihove rasti in plodnosti. Pri ekološkem kmetovanju je uporaba teh sredstev strogo omejena. Pri obeh vrstah kmetovanja si EU prizadeva za varnejše proizvode, namenjene potrošnikom.

Pesticidi, znani tudi kmetijske kemikalije, so snovi, ki se uporabljajo za zaščito rastlin pred škodljivci. Mednje spadajo herbicidi za zatiranje plevela, fungicidi za zatiranje bolezni in insekticidi za zatiranje mrčesa. Te kemikalije žal ne zatirajo le neželenih škodljivcev, pač pa lahko tudi škodujejo našemu zdravju in okolju.

Pesticidi oziroma fitofarmacevtska sredstva vsebujejo vsaj eno aktivno snov in se uporabljajo za:

  • zaščito rastlin pred škodljivci in boleznimi;
  • vplivanje na rast rastlin;
  • ohranjanje rastlinskih proizvodov;
  • zatiranje ali preprečevanje rasti neželenih rastlin.

Kaj počne EU?

EU nadzoruje uporabo pesticidov, da bi zmanjšala tveganja za naše zdravje in okolje.

Vsi pesticidi vsebujejo aktivne snovi, ki učinkujejo proti škodljivcem ali neželenim rastlinam. Vse aktivne snovi, ki se uporabljajo v EU v fitofarmacevtskih sredstvih, mora odobriti Evropska komisija, ki mora preveriti, da so varne, preden v obliki proizvoda pridejo na trg. Snovi morajo biti varne za zdravje ljudi in živali ter za okolje.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ocenjuje tveganje pesticidov ter Evropski komisiji in državam članicam zagotavlja znanstveno podporo pri procesu odločanja. Pesticidi se nato odobrijo na podlagi teh intenzivnih vrednotenj. Agencija EFSA je odgovorna agencija v EU in na svojem spletišču ponuja podrobne informacije. Povezava nanj je spodaj.

Agencija ECHA skrbi za zakonodajo o razvrščanju in označevanju kemikalij. Ocenjevanje in označevanje določene kemikalije temeljita na njenih morebitnih nevarnih lastnostih.

V sodobnem kmetijstvu se uporabljajo številne različne snovi. Morda ste že slišali za glifosat, ki je eden najpogostejših herbicidov za zatiranje plevela. Spodaj lahko preberete več o zadnjih novicah glede ocenjevanja te snovi.

Kako pa je z ekološkim kmetovanjem?

Eden od načinov omejevanja izpustov pesticidov v okolje in izpostavljenosti ljudi je ekološka pridelava. Pri ekološkem kmetovanju je uporaba kemičnih pesticidov ter umetnih gnojil, antibiotikov in drugih snovi strogo omejena. Ekološke kmetije morajo upoštevati stroga pravila, če želijo svoje pridelke označevati kot ekološke.

Nekaj pomembnih načel pridelave ekoloških proizvodov:

  • zelo stroge omejitve uporabe kmetijskih kemikalij, pesticidov, gnojil, antibiotikov in krmnih dodatkov;
  • neuporaba gensko spremenjenih organizmov (GSO);
  • uporaba lokalnih virov;
  • izbira rastlinskih in živalskih vrst, ki so odporne proti boleznim in prilagojene lokalnim pogojem.

Če želite izvedeti, kaj počne EU na področju ekološkega kmetijstva, sledite spodnji povezavi in preberite več.

Več


Route: .live1