Skip to Content

Kombinirani učinki kemikalij

Kemikalije so povsod okrog nas, vendar kaj se zgodi z našim zdravjem ali okoljem, ko so učinki posameznih snovi kombinirani?

Kemija je temeljni del našega življenja in obstoja. V zadnjem času smo zaradi tehnološkega razvoja in evolucije izpostavljeni vedno večjim količinam umetnih in naravnih kemikalij iz različnih virov, kot so hrana, voda, zdravila, zrak, kozmetični izdelki, proizvodi za zdravstveno nego, oblačila in drugi potrošniški proizvodi. Ne le, da smo jim izpostavljeni mi, temveč tudi okolje in prostoživeče živali.

Kombinirani učinki kemikalij se pojavljajo v treh različnih situacijah:

  1. Izdelek, ki ga uporabljamo, lahko vsebuje zmes različnih kemikalij – hkrati izpostavljamo sebe in okolje vsem prisotnim kemikalijam.
  2. Izpostavljeni smo lahko posamezni kemikaliji, ki prihaja iz različnih virov. To lahko sčasoma povzroči večjo izpostavljenost za nas in okolje.
  3. Različne kemikalije iz različnih virov, ki se sproščajo ob različnih časih in na različnih mestih, lahko izpostavijo nas ali okolje. V nekaterih primerih lahko izpostavljenost različnim kemikalijam povzroči učinke, ki so hujši kot pri izpostavljenosti posameznim kemikalijam.

Nevarnosti in tveganja kemikalij se trenutno ocenjujejo za vsako snov posebej. EU omejuje količino dovoljenih kemikalij v proizvodih, ki jih kupujemo, v zraku, ki ga dihamo, ter v naši hrani in vodi. Še vedno pa obstaja zaskrbljenost, da analiziranje posameznih kemikalij ne zagotavlja zadostne varnosti in da je treba kombinirane učinke kemikalij obravnavati bolj sistematično.

Zaenkrat ni vzpostavljenega sistema za ocenjevanje kombiniranih učinkov in tveganj kemikalij na ravni EU. Zadeve na tem področje se počasi razvijajo, tako da znanstveniki proučujejo, kako bi lahko izvedli skupno oceno tveganja za skupine kemikalij, ki smo jim ljudje in okolje v veliki meri izpostavljeni. Testiranje vseh zmesi z uporabo standardnih poskusov je zelo težavno, če ne morda celo nemogoče. Uporabiti je treba boljše strategije testiranja in nove alternativne metode testiranja z uporabo računskega modeliranja ter metode, ki ne vključujejo živali.

Evropska komisija si prizadeva opredeliti zmesi, ki jih je treba prednostno oceniti, in sicer ne za vsako snov posebej, ampak kot celoto in v kombinaciji z drugimi zmesmi. Znanstveniki in regulativni organi tudi iščejo nove načine zapolnjevanja informacijskih vrzeli, da bi bolje razumeli tiste zmesi, ki smo jim izpostavljeni.

Agencija ECHA sledi razvoju na tem področju ter sodeluje z industrijo, univerzami in mednarodnimi organizacijami, da bi analizirala potrebo po skupni oceni nevarnosti in tveganja za kemikalije na evropskem trgu; v primeru prepoznane potrebe se agencija ECHA tudi odzove na tveganja zaradi kombiniranih učinkov. Za primere teh ukrepov sledite spodnjim povezavam.


Route: .live1