Skip to Content

Učinki na vodne organizme

Sproščanje kemikalij sicer omejujemo, vendar številne med njimi še vedno končajo v okolju ter v jezerih, rekah in oceanih. Večina kemikalij ni škodljiva, vendar ni presenetljivo, da kemikalije, ki škodujejo ljudem, lahko škodujejo tudi okolju in živalim, ki živijo v vodnih ekosistemih.

Za večino Evropejcev so neoporečna voda, svež zrak in neonesnažena narava nekaj samoumevnega. Dejansko pa se lahko ob neustreznem nadzoru v naše naravno okolje sproščajo nevarne kemikalije. Te strupene snovi lahko škodujejo ribam in prostoživečim živalim ter povzročijo dolgoročne ekološke učinke.

Kaj počne EU?

Poleg tega, da zahteva razvrščanje in označevanje nevarnih snovi, kar omogoča, da jih potrošniki in delavci varno uporabljajo, EU sprejema strožje ukrepe, kadar so tveganja nesprejemljivo velika.

Primer je epoksipropil neodekanoat (EPDA), ki se uporablja v barvah, lakih, lepilih in gradbenem materialu. Uporabljajo ga predvsem delavci, najdemo pa ga tudi v premazih za potrošniško uporabo, kot so laki in barve za les.

Na podlagi dokazov vemo, da je strupen za vodne organizme, obstaja sum, da povzroča genetske okvare pri otrocih, lahko pa povzroča tudi alergijske reakcije na koži.

Zato je EPDA razvrščen kot mutagena snov, kar pomeni, da lahko poškoduje naše gene. Če je snov tako nevarna, morajo podjetja, ki jo proizvajajo, uvažajo ali uporabljajo, upoštevati stroga pravila za varovanje okolja in delavcev. Obstajajo na primer stroga pravila za embalažo EPDA: na njej morajo biti jasno navedene nevarnosti, ki jih predstavlja snov. Delodajalci in delavci se lahko z več informacijami bolje zaščitijo pri ravnanju s snovjo in kar najbolj zmanjšajo škodljive učinke za okolje, vključno z vodnimi organizmi.

Zaščita prostoživečih živali v površinskih vodah

Še en konkreten primer so nonilfenil etoksilati (NPE). To so snovi, ki se uporabljajo v nekaterih vrstah tekstila in pomenijo tveganje za okolje, zlasti za vodne organizme, ki živijo v površinskih vodah. V okolje se sproščajo med pranjem tekstilnih materialov. NPE se uporabljajo v oblačilih in raznovrstnih dodatkih, tekstilnih izdelkih za notranjo opremo, vlaknih, preji, tkaninah in pletenih vstavkih.

Ker je ta skupina snovi škodljiva za okolje, je omejena v skladu z uredbo REACH in se po 3. februarju 2021 v tekstilnih izdelkih, ki se perejo v vodi, ne bo smela dajati na trg v količinah, ki presegajo določeno mejno vrednost.

Okolju prijazne alternative

Varovanje okolja pred onesnaževanjem je eden od ključnih razlogov za uvedbo uredbe REACH. Prednostna naloga agencije ECHA in uredbe REACH je spodbujanje industrije, da snovi uporablja nadzorovano in nevarne snovi nadomesti z manj nevarnimi.

Ogljikovodikova topila so snovi, ki se uporabljajo v vsakdanjih proizvodih, kot so barve in pnevmatike. Žal pa lahko vplivajo tudi na okolje in zdravje ljudi. V okviru izvzetja v zvezi z raziskavami in razvojem, ki ga omogoča uredba REACH, je neka družba raziskovala okolju prijazne alternative tradicionalnim ogljikovodikovim topilom.

Njene raziskave so privedle do novih snovi, ki so manj obstojne v vodi in so prav tako verjetno biološko razgradljive. Družbe, ki želijo zmanjšati svoj vpliv na naravo, lahko uporabljajo te nove, okolju prijaznejše alternative.

V Evropi imamo tudi okvirno direktivo o vodah, ki združuje vso okoljsko zakonodajo in zagotavlja, da imamo jasne cilje za čiste vode. Če vas zanima, lahko več o zakonodaji preberete na spodnji povezavi.


Route: .live1