Skip to Content

Endokrini motilci in naše zdravje

Endokrini motilci lahko povzročajo resne zdravstvene težave, kot so neplodnost, rak in razvojne težave, na primer prirojene napake. Kje pa se uporabljajo in kako smo zaščiteni?

Endokrini sistem je kompleksna mreža za komunikacijo živčnega sistema s ključnimi telesnimi funkcijami, kot so razmnoževanje, odpornost, presnova in vedenje.

Študije kažejo, da določene snovi, ki motijo naš hormonski sistem, lahko negativno vplivajo na presnovo, rast, spanje in celo na razpoloženje. Te snovi – poznane kot endokrini motilci – so po večini umetne in se nahajajo v materialih, kot so pesticidi, kovine in dodatki, ali kot onesnaževala v hrani in kozmetiki.

Med negativne učinke na zdravje, ki jih povzročajo endokrini motilci, spadajo upad števila semenčic in rak na modih pri moških, učinki na nevrološki in imunski sistem ter povečano število dečkov, rojenih z malformacijo spolovil. Dejansko ima velik delež mladih moških – v nekaterih državah do 40 odstotkov – slabo kakovost sperme, kar znižuje njihovo sposobnost spočetja otrok.

Nedavna raziskava je tudi pokazala, da endokrini motilci lahko prizadenejo sisteme, ki nadzorujejo nastajanje telesne maščobe in pridobivanje telesne mase. Poleg tega je bila povečana stopnja nevrovedenjskih motenj, kot so disleksija, duševna zaostalost, avtizem in sindrom ADHD, povezana z izpostavljenostjo endokrinim motilcem.

Endokrinim motilcem smo lahko izpostavljeni s hrano, prahom in vodo ter z vdihavanjem plinov in delcev iz zraka ali enostavno preko kožnega stika, kadar, na primer, na kožo nanašamo proizvode za osebno nego.

Včasih se učinki izpostavljenosti enodkrinim motilcem pokažejo šele dolgo po izpostavljenosti. Če je na primer zarodek izpostavljen tem snovem, se negativne posledice na zdravje lahko pokažejo šele v odrasli dobi. Te posledice se lahko prenašajo na prihodnje rodove.

Snovi, za katere se sumi, da so endokrini motilci, lahko najdete v vsakdanjih proizvodih, kot so plastenke, igrače, kovinska embalaža za hrano, elektronske naprave, kozmetika, pesticidi in detergenti.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Kako glede tega ukrepa EU?

EU sprejema ukrepe na več ravneh, od izvajanja raziskav do oblikovanja predpisov, in dejavno odkriva endokrine motilce. Vedno več kemikalij je zaradi svojih lastnosti, ki povzročajo endokrine motnje, prepoznanih kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost.

Ena izmed takih kemikalij je BPA ali bisfenol A. BPA je na seznamu kandidatnih snovi, za katere je treba pridobiti avtorizacijo na podlagi uredbe REACH, saj je strupen za razmnoževanje in ima lastnosti, ki povzročajo endokrine motnje. Še preden je bil BPA zaradi lastnosti, ki motijo delovaje endokrinega sistema, uradno opredeljen kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, je bil sprejet sklep o prepovedi njegove uporabe v termičnem papirju, v katerem se uporablja kot razvijalec barvil. Najdemo ga na računih iz trgovin, vozovnicah za javni prevoz in parkirnih listkih. Prepoved bo začela veljati leta 2020, da bodo podjetja imela dovolj časa, da postopno opustijo uporabo BPA in poiščejo varnejše alternative.

BPA je prepovedan v stekleničkah za dojenčke v EU od 1. junija 2011. V EU je uporaba BPA dovoljena v materialih, ki so v stiku s hrano, vendar je določena največja količina, ki sme prehajati iz materiala. Poleg tega so določene države članice uvedle nadaljnje omejitve za proizvode, ki vsebujejo BPA.

Ftalati so kemikalije, ki se pogosto uporabljajo za povečanje in ohranjanje prožnosti vinilne plastike. Štirje ftalati, ki so bili dodani na seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, so DEHP, DBP, DIBP in BBP. Za izdelavo teh in drugih ftalatov obstajajo omejitve.

EU si nenehno prizadeva za odkrivanje nevarnih kemikalij, vključno z endokrinimi motilci, in zagotovitev, da jih nadomestijo varnejše alternative. Merila za opredelitev kemikalij z lastnostmi endokrinih motilcev v biocidnih proizvodih so bila dogovorjena na ravni EU. Veljala bodo od junija 2018.

Če želite izvedeti več o snoveh, ki so opredeljene kot endokrini motilci, si oglejte spodnje povezave:

Več o tem


Route: .live2