Skip to Content

Iskanje varnejših proizvodo

Ker je informacij o nevarnostih nevarnih kemikalij vedno več in ker povpraševanje potrošnikov po varnejših kemikalijah narašča, vedno več podjetij išče varnejše alternative.

Količina tekstila, obutve, oblačil in igrač z oznakami za ekološko proizvodnjo in oznakami, da ne vsebuje strupenih snovi, se povečuje. K temu prispevajo tudi trgovci, saj se nekateri odločijo, da ne bodo prodajali proizvodov, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost.

Kaj in kje kupujete je vaša odločitev. Toda različne oznake proizvodov ali ekološke oznake vam lahko pomagajo pri odločanju.

Znak EU za okolje

Znak EU za okolje omogoča preprosto prepoznavanje, ali je izdelek ali storitev prijazen do okolja in kakovosten. Znak zlahka prepoznate in je zanesljiv.

Za pridobitev znaka EU za okolje morajo proizvodi izpolnjevati stroga merila. Ta okoljska merila upoštevajo celoten življenjski cikel proizvoda – od pridobivanja surovin do proizvodnje, pakiranja in prevoza, do vaše uporabe in nato koša za recikliranje.

Znak je bila podeljen že tisočem proizvodom v Evropi. Med njimi so na primer mila in šamponi, otroška oblačila, barve in laki, električna oprema in pohištvo ter storitve, kot so hoteli in kampi.

Znak EU za okolje vam pove:

  • Tekstilije, ki jih kupujete, so brez težkih kovin, formaldehida, azobarvil in drugih barvil, ki bi lahko povzročila raka, mutacije ali škodile plodnosti.
  • Čevlji ne vsebujejo kadmija ali svinca in izključujejo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje, kadar se proizvajajo.
  • Mila, šamponi in balzami za lase so izdelani v skladu s strogimi mejnimi vrednostmi za nevarne snovi.
  • Barve in laki ne vsebujejo težkih kovin, rakotvornih snovi ali drugih strupenih snovi.
  • Elektronske naprave so proizvedene z minimalno uporabo nevarnih snovi.

Labod, skandinavski znak za okolje

Labod, skandinavski znak za okoljeLabod, tj. skandinavski znak za okolje, zagotavlja, da proizvodi izpolnjujejo stroga okoljska in podnebna merila. Označuje, da je vpliv proizvoda na okolje ocenjen skozi celoten življenjski cikel – od surovin do odpadkov. Določa tudi merila kakovosti, zdravstvenih vidikov in funkcionalnosti.

Več o tem


Route: .live1