Skip to Content

Prva pomoč pri izpostavljenosti kemikalijam

Strupi so snovi, ki so škodljive, če jih zaužijete ali vdihnete, oziroma ob stiku s kožo ali očmi. Tudi če ste izredno previdni in poskrbite, da so kemikalije shranjene zunaj dosega, lahko kljub temu pride do izpostavljenosti. Če se to zgodi, vam bo pomagal vaš nacionalni center za zastrupitve.

V vseh državah članicah EU so centri za zastrupitve, ki prejemajo informacije o kemikalijah v nevarnih zmeseh (na primer barvah, detergentih in lepilih) od uvoznikov ali nadaljnjih uporabnikov, ki te snovi dajo na trg EU.

S temi informacijami lahko v primeru zastrupitve s kemikalijami centri za zastrupitve potrošnikom, zdravnikom in poklicnim uporabnikom pomagajo z zdravstvenimi nasveti.

Vsako leto polovico prejetih klicev v evropskih centrih za zastrupitve prejmejo zaradi otrok, ki so bili po nesreči izpostavljeni kemikalijam. Zato poskrbite, da proizvodov s kemičnimi snovmi ne puščate na mestih, kjer jih lahko dosežejo otroci.

Kako doma preprečiti zastrupitev?

Svetujemo Odsvetujemo
Vedno preberite etikete z opozorili in upoštevajte varnostna navodila. NIKOLI ne mešajte gospodinjskih proizvodov med čiščenjem, saj se lahko sproščajo strupeni hlapi.
Vse proizvode in zdravila hranite v originalni embalaži in zunaj dosega otrok. NIKOLI ne prestavljajte gospodinjskih kemikalij ali zdravil v drugo embalažo.
Tudi vitamini, železove tablete in zdravila rastlinskega izvora so zdravila in so lahko nevarna za majhne otroke. NIKOLI ne odstranjujte etiket z gospodinjskih kemikalij ali stekleničk z zdravili.
Če morate med uporabo proizvoda proč, najprej namestite pokrovček nazaj na embalažo in proizvod postavite na varno mesto. NIKOLI ne jemljite zdravil pred otroki, lahko bi vas posnemali, misleč da so sladkarije.

Pazite na varnost pri delu

Nevarne kemikalije lahko najdemo na skoraj vseh delovnih mestih. Na milijone delavcev po Evropi prihaja v stik s kemikalijami in biološkimi dejavniki, ki jim lahko škodijo.

Nekatere zelo nevarne kemikalije – kot je azbest, ki povzroča pljučnega raka in druge smrtno nevarne bolezni dihal –, so zdaj prepovedane ali pa so strogo nadzorovane. Kjer se še vedno uporabljajo druge nevarne kemikalije, pa je za obvladovanje tveganj na delovnem mestu vzpostavljena zakonodaja o zdravju in varnosti pri delu.

V skladu s to zakonodajo morajo delodajalci opredeliti in oceniti vsa tveganja na delovnem mestu, vključno s tveganji za izpostavljenost nevarnim kemikalijam. Prav tako morajo delodajalci opredeliti ukrepe za obvladovanje tveganj in zagotoviti njihovo izvajanje. Za tveganja, povezana z nevarnimi kemikalijami, lahko delodajalci kot vir informacij uporabijo varnostne liste.

Varnostni listi so dokumenti, ki podajajo informacije o nevarnostih proizvoda in nasvete o previdnostnih ukrepih, ki jih morajo delavci upoštevati za varno uporabo proizvoda. Proizvajalci in dobavitelji nevarnih kemikalij morajo svojim industrijskim odjemalcem in poklicnim strankam zagotoviti varnostne liste.

Varnostni listi vsebujejo podrobnejše informacije o nevarnosti, kot so na etiketi proizvoda. Uporabite jih lahko za prepoznavanje nevarnosti kemikalije, ki jo uporabljate, v njih pa boste našli tudi nasvete za varno ravnanje s proizvodom in ravnanje v izrednih primerih.

V četrtem oddelku varnostnih listov so opisani ukrepi prve pomoči. Informacije vam povedo, kako ravnati v primeru, če delavec vdihne kemikalijo ali jo pogoltne ali pa če kemikalija pride v stik kožo ali očmi. Poleg tega so navedeni morebitni simptomi, akutni ali zapozneli učinki in zdravljenje.

Več o tem


Route: .live2