Skip to Content

Glifosat

Glifosat je ena od najpogosteje uporabljenih aktivnih snovi v pesticidih za preprečevanje rasti neželenih rastlin okoli posevkov ali uničevanje rastlin oziroma delov rastlin. Te snovi so pogosto imenovane „herbicidi“ ali „uničevalci plevela“.

Glifosat se uporablja v kmetijstvu in vrtnarstvu za zatiranje plevela pred setvijo. Kjer se pridelujejo proti njemu odporne gensko spremenjene rastline, se uporablja za uničevanje plevela v posevku tudi po setvi. Vendar se ta praksa v Evropski uniji ne izvaja.

Kaj počne agencija ECHA v zvezi z glifosatom?

Agencija ECHA skrbi za zakonodajo o razvrščanju in označevanju snovi in zmesi. Ta zakonodaja ureja način ocenjevanja in označevanja snovi na podlagi nevarnih lastnosti, ki jih lahko imajo – na primer strupi, vnetljive snovi, jedke snovi in tako naprej.

Za nekatere snovi, kot so pesticidi, se lahko odločitev o razvrstitvi sprejme na ravni EU in se nato uporablja po vsej Evropi. V praksi to pomeni, da bo treba vsak proizvod, ki vsebuje to snov, opremiti z ustrezno označbo za opozarjanje potrošnikov.

Nemški zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu (BAuA) je predlagal dodatno usklajeno razvrstitev za glifosat za specifično strupenost za ciljne organe po ponavljajoči se izpostavljenosti (poleg obstoječih usklajenih razvrstitev). Agencija ECHA je v skladu z zakonodajo CLP zadevne strani pozvala, naj v okviru javnega posvetovanja, ki se je končalo 18. julija 2016, predložijo pripombe k temu predlogu.


Route: .live1