Skip to Content

Kje najti več informacij o varnosti kemikalij pri delu

Poznavanje kemikalij, s katerimi delate, je pomembno za razumevanje, kako jih je mogoče varno uporabljati. Veliko informacij, ki so na voljo, je iz zaupanja vrednih virov, zato poskrbite, da jih boste uporabljali.

Na našem spletišču so na voljo informacije o nevarnih kemikalijah in kemikalijah, ki se pogosteje uporabljajo na trgu EU, ter informacije o njihovi razvrstitvi.

Sčasoma bodo morda ugotovljene nove nevarnosti kemikalij. To lahko povzroči spremembo v njihovi razvrstitvi glede na nevarnosti in vaš delodajalec bo moral morda pregledati oceno tveganja in varnostne ukrepe na vašem delovnem mestu. Zato poskrbite, da boste vi ali vaš delodajalec redno preverjali informacije na našem spletišču.

Za začetek lahko uporabite našo stran za iskanje kemikalij.

Je edinstven vir informacij o kemikalijah, ki se proizvajajo v Evropi ali se vanjo uvažajo. Zajema njihove nevarne lastnosti, razvrstitev in označitev ter informacije o njihovi varni uporabi. Zbirka podatkov se redno posodablja.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

V Evropi je na milijone delavcev v stiku s kemičnimi in biološkimi dejavniki, ki jim lahko škodujejo. Tudi agencija EU-OSHA obravnava nevarne snovi, ki pomenijo tveganje za zdravje ali varnost delavcev. Prizadeva si za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša evropska delovna mesta v korist podjetij, zaposlenih in vlad.

Vprašajte svoj sindikat

Evropski sindikati dejavno sodelujejo z organi EU pri zaščiti delavcev pred izpostavljenostjo kemikalijam. Več informacij je na voljo na njihovih spletiščih, vključno z orodji in koristnimi viri, ki vam lahko pomagajo pri zagotavljanju vaše varnosti.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Route: .live1