Skip to Content

Dejavnosti, v katerih je treba registrirati kemikalije

Na trgu obstaja na tisoče različnih kemikalij. Tiste, ki se v Evropi uporabljajo v količini več kot eno tono, morajo biti registrirane, da smo seznanjeni z njihovim morebitnim vplivom na naše zdravje in okolje.

Kemična industrija pretvarja surovine, kot so nafta, zemeljski plin, zrak, voda, kovine in minerali, v tisoče različnih proizvodov. Svetovna proizvodnja kemikalij se je povečala z milijona ton leta 1930 na današnjih več sto milijonov ton. 

Točno število kemikalij na trgu je še vedno neznano, vsako leto pa se proizvedejo številne nove kemikalije.

Uredba REACH, zakonodaja EU o kemikalijah, določa, da je treba registrirati kemikalije, ki se v Evropski uniji ali Evropskem gospodarskem prostoru letno proizvedejo ali vanju uvozijo v količinah ene tone ali več. Agencija ECHA pričakuje, da bo do leta 2018 registriranih do 30 000 kemikalij. Podjetja morajo zagotoviti informacije o kemikalijah, ki jih proizvajajo in uporabljajo, navesti nevarne lastnosti in kako se lahko varno uporabljajo. Na ta način lahko izvemo več o njihovem morebitnem vplivu na naše zdravje in okolje. Večina teh podatkov je objavljena na spletišču agencije ECHA.

Sledite registraciji kemikalij!

Ta zemljevid prikazuje število registracij, ki jih je agencija ECHA prejela iz različnih držav. Vidite lahko, kje se kemikalije v Evropski uniji oz. Evropskem gospodarskem prostoru proizvajajo ali vanju uvažajo ter katere so najpogosteje registrirane kemikalije. 

Kemična industrija v EU je vredna več kot 500 milijard evrov letno. Neposredno zaposluje 1,2 milijona delavca, do 3,6 milijona ljudi pa je zaposlenih v sektorjih, ki uporabljajo kemikalije. 

Več o tem


Route: .live2