Skip to Content

Kaj Evropejci menijo o kemikalijah?

Raziskava Eurobarometer, izvedena na vzorcu skoraj 28 000 ljudi v 28 državah je pokazala, da 65 % sodelujočih skrbi, da so izpostavljeni nevarnim kemikalijam, 26 % jih je zelo zaskrbljenih in 39 % malo zaskrbljenih.

Stopnja zaskrbljenosti se spreminja glede na državo članico anketirancev, pri čemer se anketiranci v severni Evropi na splošno počutijo bolj obveščeni in manj zaskrbljeni kot tisti v južni Evropi. Kljub temu pa je v vsaki državi članici vsaj polovica vprašanih izrazila neko stopnjo zaskrbljenosti.

Ali so piktogrami za nevarnosti koristni?

V raziskavi se je obravnavala tudi ozaveščenost državljanov o piktogramih za nevarnosti. Čeprav so morda državljani imeli le omejene priložnosti, da se seznanijo z novimi piktogrami, jih nekateri že zelo dobro poznajo.

  • Piktogram „vnetljivo“ je tako videlo že 92 % anketiranih, skoraj vsi (96 %) pa so poznali za njegov pomen.
  • Po drugi strani pa je le 20 % anketirancev prepoznalo piktogram za resno nevarnost za zdravje.

 

Državljani upoštevajo tudi informacije, ki so navedene na etiketah:

  • 76 % prebere varnostna navodila,
  • 57 % prebere navodila na etiketi in
  • 19 % poišče tudi dodatne informacije.

Ali so državljani bolj pozitivni glede proizvodov, proizvedenih v EU?

Skoraj polovica anketirancev, 47 %, meni, da so proizvodi, proizvedeni v EU, varnejši od tistih, proizvedenih drugje. Le 5 % anketirancev je menilo, da proizvodi, uvoženi iz držav zunaj EU, vsebujejo varnejše kemikalije.

Zanimivo je, da je imelo kar 30 % anketirancev le malo zaupanja v dejstvo, da proizvodi, ne glede na to, ali so proizvedeni v EU ali zunaj nje, vsebujejo varne kemikalije.

Državljani opažajo izboljšanje

Anketiranci v raziskavi so bili tudi vprašani, ali menijo, da se je varnost proizvodov, ki vsebujejo kemikalije, izboljšala ali poslabšala v primerjavi z varnostjo pred 10 do 15 leti.

  • 44 % anketirancev meni, da se je varnost kemikalij v proizvodih v zadnjih 10 do 15 letih izboljšala;
  • 33 % jih meni, da je bolj ali manj enaka, medtem ko je
  • 16 % prepričanih, da se je poslabšala.

Route: .live2