Skip to Content

Zaščitite se

Kot delavec lahko in tudi morate veliko storiti, da zaščitite sebe in druge okrog vas pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami. Upoštevajte osnovne korake za zagotovitev varnosti.

Kemikalije pri delu lahko povzročijo nevarnosti za vas in druge delavce okrog vas. Dimi ali tekočine lahko uhajajo, če z njimi ne ravnate pravilno, ter povzročijo na primer zastrupitev in težave z dihanjem. Nekatere kemikalije lahko povzročijo tudi raka in škodujejo zarodku ali reproduktivnemu zdravju.

V nadaljevanju je kontrolni seznam, ki vam bo v pomoč pri zagotavljanju varnosti.

 • Zahtevajte redno obveščanje in usposabljanje o tem, kako ravnati z nevarnimi kemikalijami.
 • Preberite varnostne liste in se seznanite z informacijami v njih, vključno z nevarnostmi za posamezne kemikalije, s katerimi delate.
 • Seznanite se s pravilnim ravnanjem s kemikalijami, da preprečite izpostavljenost.
 • Nikoli ne puščajte odprtega ognja nenadzorovanega.
 • S kemikalijami ravnajte previdno.
 • Če imate dolge lase, si jih spnite. Odstranite ohlapna oblačila.
 • Uporabljajte ustrezno obutev in ne uporabljajte dodatkov.
 • Vseskozi uporabljajte varovalna ali zaščitna očala in vso drugo ustrezno osebno zaščitno opremo.
 • Pazite na higieno.
 • Ustrezno odlagajte odpadke.
 • O nezgodah takoj poročajte svojemu vodji.

Glede na vaše delovno mesto se ti koraki in informacije za varno opravljanje vašega dela lahko razlikujejo. V primeru kakršnih koli dvomov se vedno obrnite na svojega vodjo. Več informacij in praktičnih nasvetov o varnosti na delovnem mestu je na voljo pri Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu.


Route: .live1