Skip to Content

Preberite etikete

Varnost pri delu se začne s poznavanjem in razumevanjem etiket in navodil za varno uporabo nevarnih kemikalij. Dobavitelji kemikalij morajo v skladu z zakonom svoje snovi in zmesi razvrstiti. Preberite etikete in poskrbite za svojo varnost!

Nevarne snovi in zmesi je treba razvrstiti, kemikalije, ki se dajejo na trg, pa morajo imeti ustrezno označitev in embalažo.

Etikete vam lahko pomagajo ugotoviti, katere kemikalije so nevarne in kako vam lahko škodujejo. Seznanijo vas tudi z varnim shranjevanjem nevarnih kemikalij in ravnanjem z njimi.

Etikete na proizvodih, ki vsebujejo nevarne kemikalije, prikazujejo fizikalne nevarnosti proizvoda ter njegove nevarnosti za zdravje in okolje. Seznanijo vas tudi s previdnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati za varno ravnanje s proizvodom. Enako označevanje se uporablja po vsem svetu, zato ne glede na to, kje delate, preberite etikete in poskrbite za svojo varnost.

Kliknite tukaj za ogled infografike z razlago etiket

Preverite razvrstitev kemikalij

Za razvrščanje snovi in zmesi, ki jih dobavljajo, so odgovorni dobavitelji kemikalij. To se imenuje samorazvrščanje.

Razvrstitev včasih potrdijo neodvisni strokovnjaki na evropski ravni. To se imenuje usklajena razvrstitev. Številne najnevarnejše snovi, ki vplivajo na zdravje delavcev, imajo usklajeno razvrstitev.

To pomeni, da so proizvajalci v vsej Evropi pravno zavezani, da kemikalije enako razvrstijo in označijo. Tudi če zamenjate dobavitelja, vam uskladitev zagotavlja, da bosta razvrstitev in označitev snovi ostali enaki. Tako boste lažje ugotovili, katere previdnostne ukrepe morate upoštevati pri uporabi snovi.

Obstaja več tisoč snovi z usklajeno razvrstitvijo, na seznam pa se dodajajo vedno nove. Primer je formaldehid. Njegova usklajena razvrstitev v vsej EU ustvarja sistem za obvladovanje tveganj, ki jih povzroča. To je dobra novica za delavce in strokovnjake v mnogih gospodarskih panogah, zlasti v zdravstvu, gradbeništvu ter avtomobilski in tekstilni industriji, kjer je izpostavljenost snovem lahko visoka.


Route: .live2