Skip to Content

Varnostni ukrepi in izpostavljenost

Varnostni listi in scenariji izpostavljenosti so vam v pomoč pri varnem ravnanju s kemikalijami in zaščiti. Te varnostne informacije morajo zagotoviti dobavitelji nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo na delovnem mestu, vam pa jih mora posredovati vaš delodajalec.

Varnostni listi vsebujejo informacije o kemični snovi ali zmesi. Vsebujejo tudi informacije, zlasti za delodajalce, o nevarnostih, vključno z nevarnostmi za okolje, in nasvete za varno uporabo pri delu.

Varnostni listi so delavcem v pomoč pri sprejemanju potrebnih ukrepov za zaščito njihovega zdravja in varnosti na delovnem mestu ter zaščito okolja. Zagotavljajo, na primer, informacije o varnem skladiščenju, ravnanju in odstranjevanju. Zlasti bi morali delodajalcem omogočiti, da ugotovijo, ali so na delovnem mestu prisotne nevarne kemikalije, in ocenijo morebitna tveganja za zdravje in varnost svojih delavcev.

Za nevarne kemikalije, ki se proizvajajo v velikih količinah, je treba varnostne liste razširiti, da vsebujejo še več informacij o njihovi varni uporabi. Za zmesi, kot so barve in topila, je treba informacije navesti v glavnem delu varnostnih listov.

Varnostne informacije za snovi so vključene v scenarijih izpostavljenosti, priloženih varnostnim listom. Scenariji izpostavljenosti so dokumenti, v katerih so določeni pogoji za ravnanje z nevarnimi snovmi brez izpostavljenosti nesprejemljivemu tveganju. Z drugimi besedami, so smernice za varno uporabo.

Kaj pa najvišje ravni izpostavljenosti?

Nadzorovanje izpostavljenosti kemikalijam v različnih delovnih pogojih je pomembno za zagotavljanje varnosti pri delu, tudi pri ravnanju s škodljivimi kemikalijami.

Zakonodaja EU o kemikalijah vključuje najvišje priporočene ravni izpostavljenosti kemikalijam. To so ravni koncentracije, pod katerimi kemikalija ne škoduje našemu zdravju. Te „izpeljane ravni brez učinka“ (DNEL) določi vaš dobavitelj. Za biocidne snovi se uporabljajo „sprejemljive ravni izpostavljenosti“ (AEL).

Informacije in praktični nasveti v varnostnih listih in scenarijih izpostavljenosti so ključno orodje za načrtovanje varnostnih ukrepov na delovnem mestu in uspešno ohranjanje izpostavljenosti pod izpeljanimi ravnmi brez učinka.

Vaš delodajalec mora preveriti vse te informacije in ali se izvajajo ustrezni in varnostni ukrepi za preprečevanje tveganj. To zagotavlja nadzor nad izpostavljenostjo kemikalijam na delovnem mestu. Prepričajte se, ali ste vi in drugi delavci v vašem podjetju seznanjeni z ukrepi v razširjenih varnostnih listih ter jih uporabljate. Če ni tako, lahko delodajalca prosite za usposabljanje.

Previous Next Layout Previous Next Layout


Route: .live2