Skip to Content

Iskanje kemikalij

Če želite izvedeti več o kemikalijah, ki se vsak dan uporabljajo v Evropi, si oglejte našo edinstveno zbirko podatkov.

S svojim delom pri izvajanju zakonodaje Evropske unije na področju kemikalij je agencija ECHA izdelala največjo zbirko podatkov o kemikalijah na svetu. Vsebuje informacije v angleščini o več kot 140 000 kemikalijah in se ves čas povečuje.

Zbirka podatkov vsebuje več kot dva milijona povzetkov študij o lastnostih kemikalij in njihovem učinku na ljudi in okolje. Vsebuje podatke o razvrstitvi kemikalij (na primer kot jedke ali vnetljive) in smernice o njihovi varni uporabi.

Razmeroma malo kemikalij (pozimi 2018 jih je bilo 181) je opredeljenih, da vzbujajo veliko zaskrbljenost, saj lahko povzročijo raka, mutacije, zmanjšajo plodnost ali se kopičijo in so obstojne v okolju. Agencija ECHA se zavzema, da bi se ta velika količina informacij uporabljala v korist evropskih državljanov in okolja.

Poiščite odgovore, ki jih potrebujete

Kako snov dejansko vpliva na človeško telo? Ali draži kožo ali oči ali pa ima precej hujši učinek, na primer povzroča raka? V katerih proizvodih se uporablja? Ali je škodljiva za okolje in kako se sprošča? Odgovori na vsa ta vprašanja so zdaj v kratkih opisih posamezne kemikalije, imenovanih kartice z informacijami. So dobro izhodišče, če želite izvedeti več o snovi, ki ste ji bili morda izpostavljeni.

Vnesti morate le ime snovi v iskalno polje v oddelku Informacije o kemikalijah – kot bi iskali besedo v slovarju. Informacije se pripravijo iz podatkov, ki so jih podjetja predložila agenciji ECHA v skladu z zakonodajo EU. Če je snov razvrščena kot posebej nevarna, je na kartici z informacijami navedeno tudi, kakšne preglede izvajajo pristojni organi na evropski in nacionalni ravni, da bi zagotovili varovanje ljudje in okolja. 


Route: .live1