Substances we dont want in our clothes - Chemicals In Our Life

Snovi, ki jih ne želimo v oblačilih

Snovi, ki jih ne želimo v oblačilih

EU je sprejela ukrepe za omejitev prisotnosti kemikalij v tekstilnih izdelkih, za katere je znano, da povzročajo raka, spreminjajo DNK ali so škodljive za razmnoževanje ljudi.

Potrošniki so lahko nevarnim kemičnim snovem v tekstilu izpostavljeni prek stika s kožo, vdihavanja ali nenamernega zaužitja prahu, ki ga sproščajo materiali. Izpostavljenost tem snovem je pogosto najnevarnejša za otroke in nosečnice, saj se pri njih lahko pojavi več škodljivih učinkov za zdravje.

Nova omejitev, ki bo v vsej EU začela veljati oktobra 2020, bo omejila uporabo 33 snovi, razvrščenih kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR). Te snovi se lahko uporabljajo v proizvodnih postopkih ali za zagotovitev določenih lastnosti proizvoda, kot na primer izdelava tkanine, ki se ne krči ali ne mečka. Omejitev velja za oblačila, izdelana v EU, in uvožena oblačila, tekstil, na primer posteljno perilo in pohištveni tekstil, ter obutev.

Vsaka od omejenih snovi ima različne lastnosti in se v tekstilni in obutveni industriji uporablja v različnih postopkih, zato so bile za posamezne snovi ali skupine snovi določene najvišje mejne koncentracije.

Omejitev velja za snovi iz naslednjih skupin:

Celoten seznam snovi, predlaganih za omejitev, je skupaj z mejnimi koncentracijami na voljo v uredbi.

Izvzeta so oblačila, pripadajoči dodatki in obutev, izdelani iz usnja, krzna in kože, ter netekstilne zadrge in dekorativni dodatki, saj se pri njihovi proizvodnji uporabljajo različni postopki. Izvzeti so tudi tekstil, ki se uporablja v medicinskih pripomočkih, in rabljeni proizvodi, ki so v potrošniški uporabi pred uveljavitvijo omejitve.

Omejitve so regulativni ukrep za zaščito zdravja ljudi in okolja pred nesprejemljivimi tveganji, ki jih predstavljajo kemikalije. Z njimi se lahko omejijo ali prepovejo proizvodnja, dajanje na trg ali uporaba snovi kot take, v zmesi ali v proizvodu.