Skip to Content

Razumevanje etiket

Opozorilni simboli in posebne barve na etiketah proizvodov vsebujejo informacije o škodi, ki jo lahko določena snov ali zmes pomeni za naše zdravje ali okolje.

Piktogram za nevarnost je slika na etiketi, ki vključuje opozorilni simbol in posebne barve, namenjene zagotavljanju informacij o škodi, ki jo lahko določena snov ali zmes pomeni za naše zdravje ali okolje. Uredba CLP je uvedla nov sistem razvrščanja in označevanja nevarnih snovi v Evropski uniji. Spremenili so se tudi piktogrami; ti so zdaj usklajeni z Globalno usklajenim sistemom Združenih narodov.

Kliknite tukaj za ogled infografike z razlago etiket

Novi piktogrami imajo obliko rdečega romba z belim ozadjem in so nadomestili stare oranžne kvadratne simbole, ki so se uporabljali v skladu s prejšnjo zakonodajo. Po 1. decembru 2010 so bile nekatere snovi in zmesi že označene v skladu z novo zakonodajo. Stari piktogrami se na trgu od 1. junija 2017 dalje ne smejo več uporabljati.

Poskrbite za svojo varnost in si oglejte infografiko v nadaljevanju, da se seznanite z novimi piktogrami.

Kaj vsebuje etiketa?

Poleg piktograma vsebuje etiketa še razlago njegovega pomena (stavek o nevarnosti). En piktogram ima lahko več stavkov o nevarnosti, povezanih z učinki, ki jih snov ali zmes lahko povzroči. Simbol klicaja lahko na primer pomeni, da lahko snov ali zmes povzroči draženje dihal ali resno draženje oči ali kože. Na etiketi boste našli tudi previdnostne stavke, ki označujejo, kako varno ravnati s proizvodom in katere ukrepe morate izvesti, če ste proizvodu po nesreči izpostavljeni. Etiketa vsebuje tudi „opozorilno besedo“, ki označuje resnost škode, ki jo proizvod lahko povzroči: „Nevarno“ za resnejšo škodo in „Pozor“ za manj resno škodo.

Proizvodi, ki vsebujejo takšne etikete, lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo škodo. Zagotovite, da boste razumeli pomen etiket, in preberite navodila, da zagotovite varno uporabo.

 
Primer etikete

Route: .live2