Skip to Content

Izkoristite pravico do vprašanj

Če sumite, da kupljeni proizvod morda vsebuje kemikalije, ki bi bile lahko škodljive, imate pravico zahtevati informacije o teh kemikalijah.

Imate pravico vprašati, ali kupljeni proizvodi vsebujejo kemikalije nad določeno mejo, ki bi lahko škodovale vašemu zdravju ali okolju. Te tako imenovane snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), so na seznamu kandidatnih snovi SVHC v skladu z uredbo REACH. Po zakonu vam morajo dobavitelji te informacije brezplačno posredovati v 45 dneh od datuma vaše zahteve.

Vaša pravica do vprašanj velja za izdelke, kot so tekstil, pohištvo, čevlji, športna oprema, igrače in elektronska oprema, vendar ne zajemajo zmesi, kot so barve, detergenti, zdravila, kozmetika in hrana.

Kako pridobiti te informacije?

Pojdite v trgovino, kjer ste kupili proizvod, ali se obrnite na proizvajalca ali uvoznika. Najbolje je, da za informacije zaprosite pisno. Mnogi nacionalni organi in potrošniške organizacije so pripravili vzorčna pisma, ki vam bodo pri tem v pomoč. Pomagate si lahko tudi z mobilnimi aplikacijami.

Če želite dobiti ustrezne informacije, morate:

  • vključiti ime ali opis proizvoda, za katerega se zanimate;
  • vprašati, ali proizvod vsebuje snovi s seznama kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v skladu z uredbo REACH – snovi so lahko bodisi v proizvodu bodisi v njegovi embalaži;
  • vnesti sklic na spletišče agencije ECHA, kjer je mogoče najti več informacij o obveznostih iz uredbe REACH.

Dobavitelji morajo zagotoviti informacije o teh snoveh samo, če je njihova koncentracija nad 0,1 % teže proizvoda. To pomeni, da jim ni treba podati informacij o drugih snoveh v proizvodu ali celo o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, če so v proizvodu prisotne v nižjih koncentracijah. 

Vzorčna pisma za potrošnike:

Aplikacije za potrošnike

Mnoge potrošniške organizacije in nekateri nacionalni organi so pripravili mobilne aplikacije in vodnike, ki vam pomagajo ugotoviti, katere kemikalije so prisotne v določenih proizvodih. Spodaj smo zbrali smo nekaj povezav, ki bi vas utegnile zanimati.


Route: .live1