Skip to Content

Kaj pa uvoženi proizvodi?

Cilj zakonodaje EU je varnejša uporaba kemikalij tudi v proizvodih, ki jih kupujete na trgu EU. Vzpostavljeni so sistemi, ki zagotavljajo varnost proizvodov, pa tudi sledenje in umik nevarnih proizvodov.

Zakonodaja EU določa visoke varnostne standarde. Cilj direktive o splošni varnosti proizvodov je zagotoviti, da se v EU prodajajo samo varni proizvodi. Podjetja bi morala uvažati in prodajati samo proizvode, ki so varni, potrošnike pa obveščati o vseh tveganjih svojih proizvodov. Poskrbeti morajo tudi za sledljivost nevarnih proizvodov, da jih je mogoče odstraniti, da bi se izognili tveganjem za potrošnike. Tako morajo tudi proizvodi, ki niso proizvedeni v EU in so uvoženi od drugod, izpolnjevati enake standarde kemijske varnosti. Za to je odgovoren uvoznik proizvodov v EU.

V skladu z uredbo REACH morajo podjetja, ki uvažajo proizvode v Evropo, vedeti, ali ti proizvodi vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, nad določeno ravnjo, ter te podatke na zahtevo posredovati trgovcem in potrošnikom. Uvozniki morajo tudi vedeti, ali njihovi proizvodi vsebujejo kemikalije, za katere v Evropi veljajo omejitve – na primer svinec v nakitu.

Pristojni organi lahko v skladu z uredbo REACH uporabljajo omejitve za obravnavanje nevarnih proizvodov. Te lahko na primer omejijo ali prepovejo uporabo kemikalije – bodisi kot take bodisi v določenih proizvodih.

Opredelitev in odstranitev nevarnih proizvodov s trga EU

Če spremljanje kaže, da proizvod na trgu morda ni varen, so vzpostavljeni sistemi za obravnavanje tega in odstranitev takega proizvoda s trga. 

Za preverjanje, ali so proizvodi na trgu varni, in po potrebi uvedbo sankcij so odgovorni predvsem nacionalni organi v državah članicah. Ti organi tesno sodelujejo s carinskimi službami za zaščito potrošnikov pred nevarnimi uvoženimi proizvodi, ki prihajajo z območij zunaj EU.

V podporo temu postopku Evropska komisija izvaja varnostni sistem, imenovan sistem hitrega obveščanja, ki omogoča hitro izmenjavo informacij med državami EU o nevarnih neživilskih proizvodih, ki ogrožajo zdravje in varnost potrošnikov.

Kadar organi v državi članici opredelijo nevaren proizvod, se ta lahko umakne, pristojni organ pa o tem obvesti Evropsko komisijo. Komisija bo nato obvestila ostale države članice EU in objavila opozorilo potrošnikom, če je proizvod že na trgu. Če je proizvod odkrit na meji, bo uvoz ustavljen. Če se proizvod uvaža iz države zunaj EU, na primer iz Kitajske, bo o tem obvestila pristojne kitajske organe.

Agencija ECHA objavlja nekatere od teh proizvodov prek naših kanalov družbenih medijev. Za ogled celotnega poročila iz sistema hitrega obveščanja (Rapid Alert System) sledite spodnji povezavi. 


Route: .live2