Skip to Content

Kaj pa varnejše nadomestne kemikalije?

Zakonodaja EU o kemikalijah spodbuja nadomestitev najnevarnejših kemikalij z varnejšimi. Tudi vi lahko vplivate na uporabo varnejših nadomestnih kemikalij ali, če nadomestitev ni mogoča, na zmanjšanje izpostavljenosti škodljivim kemikalijam.

Snovi, ki povzročajo raka ali mutacije ali so strupene za razmnoževanje, so znane kot „snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost“ (SVHC). Snovi SVHC se lahko vključijo na tako imenovani seznam kandidatnih snovi. Nato se lahko prenesejo na seznam za avtorizacijo, kar pomeni, da se lahko dajo na trg le za posebne odobrene uporabe. Če je snov, ki jo uporabljate na delovnem mestu, vključena na seznam kandidatnih snovi ali seznam za avtorizacijo, to pomeni, da jo bo treba prej ali slej verjetno nadomestiti z varnejšo nadomestno snovjo. 

Eden od zanimivih primerov za delavce je MDA (4,4'-diaminodifenilmetan). MDA se uporablja kot sredstvo za sušenje v polimerih ter kot trdilec v epoksi smolah in lepilih, delavci pa so mu zelo izpostavljeni zlasti v manjših podjetjih. Čeprav je uvrščen na seznam za avtorizacijo, noben proizvajalec ali uporabnik v določenem roku ni zaprosil za avtorizacijo njegove uporabe, kar pomeni, da je bil za te opredeljene uporabe z 21. avgustom 2014 umaknjen s trga.

Število snovi na seznamu kandidatnih snovi se povečuje. Posodablja se dvakrat letno. Vaš delodajalec bi moral biti seznanjen, ali je katera od snovi, s katerimi ravnate, vključena na ta seznam. To se nanaša na snovi kot take, v zmesi ali v izdelku in ustvarja dodatne obveznosti za delodajalca.

Kako se torej snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, nadzorujejo?

Avtorizacija

Na podlagi avtorizacije se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopno nadomestijo z ustreznimi nadomestnimi snovmi, takoj ko se pojavijo nove možnosti, ki so tehnično in ekonomsko izvedljive. To je začasni ukrep za zagotovitev, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ustrezno nadzorujejo, dokler se snovi ne nadomestijo z varnejšimi nadomestnimi snovmi.

Omejitev

Nevarne snovi se lahko omejijo tudi z vidika njihove proizvodnje, dajanja na trg ali uporabe. Omejitve v skladu z uredbo REACH se sprejmejo, kadar so tveganja nesprejemljiva in so potrebni ukrepi po vsej EU za zaščito ljudi ali okolja. Omejitve se uporabljajo na primer za azbest, svinec v barvah in živo srebro v merilnih napravah.

Uredba o biocidnih proizvodih

Namen uredbe o biocidnih proizvodih je izključiti snovi, ki so, na primer, rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje. Spodbuja tudi nadomestitev biocidnih proizvodov, ki vsebujejo snovi, ki bi lahko povzročile, na primer, astmo ali druge težave z dihanjem. Ti proizvodi ne bodo odobreni in bodo nadomeščeni z varnejšimi nadomestnimi proizvodi.

Vprašajte svojega delodajalca

Če med iskanjem po naših zbirkah podatkov o kemikalijah opazite, da je kemikalija, ki se uporablja na vašem delovnem mestu, predmet regulativnih ukrepov, pozovite svojega delodajalca, naj odpravi potrebo po tej kemikaliji ali razmisli o njeni nadomestitvi z varnejšo nadomestno kemikalijo. To bo izboljšalo varnost na vašem delovnem mestu in lahko koristi vašemu podjetju.

Oglejte si portal za podporo pri nadomeščanju, kjer lahko najdete ideje, ki vam bodo v pomoč pri iskanju varnejših nadomestnih kemikalij.


Route: .live1