Hoppa till innehåll

Alternativ för att undvika djurförsök

Kemikalier behöver testas så att de är säkra att använda. Detta innebär att vi behöver vetenskaplig information om kemikalier för att förstå hur de kan påverka människor och miljön. Det finns många sätt att erhålla dessa uppgifter.

Industrin måste förstå farorna med de kemikalier som de producerar. På så sätt kan de säkerställa deras säkra användning och hantera de potentiella riskerna. För många kemikalier saknas fortfarande information om deras inverkan på hälsan eller på miljön – till exempel möjligheten att orsaka cancer. Av denna anledning behöver nya studier på kemiska ämnen genomföras.

Främja alternativa metoder

I EU kräver lagen att företag använder andra medel än djurförsök när det är möjligt. Till exempel kan företag använda tester baserade på datormodeller (in silico eller QSAR) eller tester som använder celler eller vävnader (in vitro). Företag kan också använda information från studier som redan finns på liknande kemikalier för att förutsäga egenskaperna för sin kemikalie.

Lagen föreskriver också att företag som registrerar samma kemikalie måste arbeta tillsammans på att göra registreringen. De behöver dela information och testresultat avseende sin kemikalie så att det inte finns behov av att upprepa djurstudier. De behöver sedan komma överens om nya tester behövs när väl alla andra tillgängliga datakällor har gåtts igenom.

Forskarna utvecklar nya testmetoder med målet att ersätta djurförsök. Det är dock ännu inte möjligt att tillämpa alternativa metoder och tillvägagångssätt i alla situationer, särskilt för att förstå de långsiktiga effekterna av kemikalier på människor och miljön – till exempel om vissa kemikalier orsakar cancer eller påverkar vår möjlighet till fortplantning. Därför testas fortfarande många kemikalier på djur, som en sista utväg.

Gratis tillgängliga verktyg

Det finns flera olika verktyg som företag kan använda för att hitta tillgängliga uppgifter om sina kemiska ämnen. Till exempel kan databasen eChemPortal användas för att kontrollera om information om djurförsök redan är tillgänglig från andra myndigheter. QSAR Toolbox är en programvara som hjälper till att fylla i saknade uppgifter.

Echas webbplats ger företag, men också intresserade medborgare och organisationer, tillgång till en stor mängd information om kemikalier. Denna information kommer från registreringsdokumentationen som företag behöver ge till Echa för att kunna marknadsföra sina kemikalier i EU.

Läs mer


Route: .live1